NorgesFiskarlag

24.07.14

Kompenserer med hyse

Gir noe for manglende EU-adgang

Kompenserer med hyse

Norges Fiskarlag har fått gjennomslag for at det til en viss grad blir kompensert at Norge hadde manglende adgang til EU-sonen en periode i 2014. Det blir kompensert med hyse, men ikke torsk slik Landsstyret også krevde.

22.07.14

Snart makrell på Jan Mayen

Årets makrelltokt

Snart makrell på Jan Mayen

Det meldes om gode forekomster og fangster av makrell under årets økosystemtokt. Snart er det mulig å fiske makrell fra land på Jan Mayen, forteller toktleder Leif Nøttestad i Havforskningsinstituttet.

17.07.14

Nord-Norgemakrell fordelt

5 000 tonn

Nord-Norgemakrell fordelt

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering av kvoten på 5 000 tonn makrell som er satt av til fiske i Nord-Norge. Reguleringen trådte i kraft med virkning fra 4. juli og gjelder nord for 65°N. Det kreves ikke påmelding.

23.07.14

Økt verdiskaping

Sjømatnæringes betydning øker

Økt verdiskaping

Sjømatnæringens bidrag til verdiskaping i samfunnet øker for hvert år. SINTEF har målt verdiskapingen fra norsk sjømatnæring siden 2004. – De siste analysene dokumenterer at norsk sjømatnæring bidrar til stadig flere jobber og økt verdiskaping. Utviklingen er lovende, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

21.07.14

Struktursvar i høst

Les høringssvarene

Struktursvar i høst

Høringsfristen for strukturkvoteordning for den minste kystflåten gikk ut 4. juli og Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at det er mottatt en rekke innspill til høringen. Departementet ser for seg en avklaring i saken i løpet av høsten.

12.07.14

Forenkling for leppefiskere

Ny ordning hos Fiskeridirektoratet

Forenkling for leppefiskere

Fiskeridirektoratet forenkler søknadsprosessen for yrkes- og fritidsfiskere som skal sende søknader knyttet til fiske etter leppefisk.
Søkere som oppfyller kravene til å fiske etter leppefisk, får automatisk innvilget søknaden idet den sendes til Fiskeridirektoratet.

Medlemsbladet Mea

 • Mea 2 - 2014

  Mea 2 - 2014

  I dette Mea setter vi et STORT spørsmålstegn ved Forsvarets planlegging for fremtiden. Det har tatt tiår å erstatte Sea King-redningshelikoptrene som kommer i ny versjon fra 2017. Nå viser det seg at NH90-helikoptrene som fra nyttår skal erstatte Lynx på Kystvakten IKKE har noe medisinsk basisutrustning.

  Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen mener det er meningsløst å planlegge for fremtiden uten å utruste et helikopter med så mye som et Donald-plaster.

  Rekruttering og fremtid er tematikk for øvrig i årets Mea og vi tas med på en opplevelsesrik skoledag på autolinebåten «Koralen». To fremtidsfokuserte redere tar morgendagens arbeidstagere om bord.

  Fremtidige sjømatambassadører fra Namdalen presenteres elegant og innsiktsfullt av Trondheimsbiologen Kari H. Backe Andresen som tar ut sjømatengasjementet sitt overfor den oppvoksende slekt.

Fiskarlaget på Facebook