NorgesFiskarlag

31.07.14

Sier OK under tvil

Fiskarlaget om lærlingekvoter

Sier OK under tvil

Norges Fiskarlag stiller spørsmål ved om en lærlingekvoteordning vil ha den effekten som departementet forventer. I et svar på departementets høringsbrev om saken er Fiskarlaget skeptisk til forslagene som fremmes og ber derfor om at ordningen i første omgang avgrenses til en to-årsperiode, og at det knyttes en evaluering til dette.

31.07.14

-Øk kvoten med 50 prosent

Anmoder om refordeling på blåkveita

-Øk kvoten med 50 prosent

Norges Fiskarlag har torsdag bedt Fiskeridirektoratet om at gjeldende maksimalkvoter i fisket etter blåkveite økes med minst 50 prosent. Begrunnelsen er lave fangstrater og få deltagende fartøy.

29.07.14

Fant yttergrensene for makrellen

Flere gjennombrudd i forskningen

Fant yttergrensene for makrellen

For første gang har havforskerne klart å kartlegge grensene for makrellutbredelsen i nordlige farvann under det kombinerte makrell- og økosystemtoktet om sommeren. Det ble registrert mye makrell langt mot nord, samtidig som det var lite voksen sild å se, melder Havforskningsinstituttet.

31.07.14

Tilbake til start i 2015

Om Nord-Norgemakrell på 5 000 tonn

Tilbake til start i 2015

Norges Fiskarlag krever i et vedtak at reguleringen av 5 000 tonn makrell i Nord-Norge gis tilbakevirkende kraft, slik at fartøy som har fisket makrell før 4. juli får dette godskrevet på bonuskvoten avsatt for fiske i Nord-Norge.. Fiskarlaget forventer at departementet i 2015 ikke viderefører ordningen med en egen makrellkvote i Nord-Norge.

30.07.14

Meld tap av redskaper

Glemt å varsle? Gjør det nå!

Meld tap av redskaper

Fra slutten av august skal Fiskeridirektoratet i om lag 40 døgn gjennomføre det årlige opprenskingstoktet etter tapte fiskeredskaper. Direktoratet ber om at tap av bruk som ikke er varslet, rapporteres snarest og senest 10. august.

29.07.14

Aktuelle seminar på messa

Nor-Fishing 19.-22. august

Aktuelle seminar på messa

Fiskerimessa i Trondheim åpner med dronning Sonja til stede tirsdag om tre uker og har i tillegg til utstillings- og messetilbudet også en rekke andre faste tilbud. Sjømatnæringen tilbyr og tilbys blant annet flere interessante seminarer under messedagene fra 19.-22. august. Leder Kjell Ingebrigtsen (bildet) i Fiskarlaget deltar, uten torsk, på messa.

Medlemsbladet Mea

 • Mea 2 - 2014

  Mea 2 - 2014

  I dette Mea setter vi et STORT spørsmålstegn ved Forsvarets planlegging for fremtiden. Det har tatt tiår å erstatte Sea King-redningshelikoptrene som kommer i ny versjon fra 2017. Nå viser det seg at NH90-helikoptrene som fra nyttår skal erstatte Lynx på Kystvakten IKKE har noe medisinsk basisutrustning.

  Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen mener det er meningsløst å planlegge for fremtiden uten å utruste et helikopter med så mye som et Donald-plaster.

  Rekruttering og fremtid er tematikk for øvrig i årets Mea og vi tas med på en opplevelsesrik skoledag på autolinebåten «Koralen». To fremtidsfokuserte redere tar morgendagens arbeidstagere om bord.

  Fremtidige sjømatambassadører fra Namdalen presenteres elegant og innsiktsfullt av Trondheimsbiologen Kari H. Backe Andresen som tar ut sjømatengasjementet sitt overfor den oppvoksende slekt.

Fiskarlaget på Facebook