Opp

2012

Sak 19.12 Saksfremlegg – årsmøtesaker Sak 20.12 Representasjon Sak 21.12 Valgnemnd for årsmøtet i Fiskarlaget Nord 2012 – oppnevninger Sak 22.12 Utøvelse av fisket i sjøen – rapportering ved fiske med faststående redskap. Sak 23.12 Forslag om endring av strukturkvoteordningen for konvensjonelle havfiskefartøy – organisasjonsmessig behandling Sak 24.12 Utadrettede tiltak – søknader om tilskudd. Sak 25.12 Regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe utenfor kvoteregulert område i 2012/2013 – høringsforslag Sak 26.12 Utviklingen innen torskefiskeriene. Sak 27.12 Gammel sliter/Skårunge
Sak 05.12 Saker til årsmøtet 2012 Sak 06.12 Fiskerikai Hansnes – Karlsøy kommune Sak 07.12 Forslag til møteplan fram til årsmøtet Sak 08.12 Årsmøtesaker:  Vedtak av gjesteliste  Vedtak av forretningsorden  Æresmedlem(mer)/Gammel sliter/Skårunge  Godkjenning av forord til årsmeldingen Sak 09.12 Strukturkvoteordningen konvensjonelle havfiskefartøy Sak 10.12 Høring av arbeidsgrupperapport om gjennomgang av Råfiskloven – endelig behandling(AA) Sak 11.12 Strengere krav til tankanlegg Sak 12.12 HAV21) Sak 13.12 Vedrørende krav om spesiell tillatelse for å drive med snurrevad Sak 14.12 Strategi for medlemsverving Sak 15.12 Forslag fra Øst-Finnmark Regionråd om fritt fiske med juksa på fartøy under 15 meter Sak 16.12 Omregningsfaktorer fra rund til sløyd fisk – variasjoner gjennom året Sak 17.12 Oppnevninger
 
Powered by Phoca Download