NorgesFiskarlag

16.04.14

Om fiskerinæringens utfordringer

Innlegg i Maritimt Magasin

Om fiskerinæringens utfordringer

Fiskerinæringen står overfor en rekke utfordringer, samtidig som ressursen er evigvarende med god forvaltning. Dette er essensen i leder Kjell Ingebrigtsens innlegg i tidsskriftet Maritimt Magasin. Ingebrigtsen er månedens gjesteskribent i magasinet.

11.04.14

Vil leie garnfartøy

Blåkveiteforsøk

Vil leie garnfartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et garnfartøy i størrelsen 18–28 meter i forbindelse med forsøk med posisjoneringssensor på garnlenken på havbunnen. Uttestingen vil foregå i juni, på et valgt område innenfor strekningen Vesterålen–Senja, evtentuelt Tromsøflaket.

10.04.14

Slipper blåkveitebløgging

-Velkommen forskriftsendring

Slipper blåkveitebløgging

Det blir varig unntak fra kravet om bløgging av liten blåkveite. Justeringen er i tråd med næringens ønske og innebærer at blåkveite under ett kilo som fryses umiddelbart nå kan behandles slik. Det er et stort marked for denne typen fangst i Asia.

12.04.14

Søker miljørådgiver

Stillingsutlysning i Fiskarlaget

Søker miljørådgiver

Norges Fiskarlag har lyst ut en stilling som miljørådgiver. Stillingen har søknadsfrist 21. april og det søkes etter en person med erfaring fra og innsikt i internasjonalt arbeid med miljøsertifisering og bestandsforvaltning.

11.04.14

Dronningen kommer

Deltar på Nor-Fishing

Dronningen kommer

Den offisielle åpningen av Nor-Fishing den 19. august 2014 vil bli historisk. Vanligvis har kongen eller kronprinsen deltatt. Nå blir det for første gang slik at et kvinnelig medlem av den norske kongefamilien representerer kongefamilien alene ved den offisielle åpningen av messa.

10.04.14

Krever styrket Kystvakt

Brev til forsvarsministeren

Krever styrket Kystvakt

Fiskarlaget har på vegne av norske fiskere fremmet krav om tiltak for å styrke norsk kystvakt. I et brev til forsvarsministeren uttrykkes bekymring for Kystvaktas økonomi og forventning om at regjeringen tar grep for å snu denne trenden.

Medlemsbladet Mea

  • Mea 1 - 2014

    Årets første medlemsblad tar pulsen på at det nå er både grunnlovsjubileum og hovedsesong for torskefiskeriene.

    I forbindelse med Lofotfisket kan du lese om Fiskarlagets Sikkerhetsstyringssystem og medlemsfordelen: Kvalitetshåndboken

    Vi omtaler SAM-X, et nytt kartverktøy for fiskeri- og petroleumsnæringen og besøker et lokallagsårsmøte.

    Se også oversikten over medlemslagenes- og salgslagenes årsmøtedatoer.

Fiskarlaget på Facebook