NorgesFiskarlag

23.04.14

Møte i departementet

Møte mellom minister og næring

Møte i departementet

Norges Fiskarlag deltok i går på et møte i Nærings- og fiskeridepartementet hvor mulige omgåelser av regelverket for utøvelsen av fiske ble gjennomgått. Møtet berørte flere viktige elementer i forhold til saken.

22.04.14

Seismikkseminar i Svolvær

For medlemmer

Seismikkseminar i Svolvær

Nordland Fylkes Fiskarlag inviterer medlemmer til dagseminar om seismikk i samarbeid med Norsk Olje og Gass. Arrangementet holdes i Svolvær mandag 12. mai. 

11.04.14

Vil leie garnfartøy

Blåkveiteforsøk

Vil leie garnfartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et garnfartøy i størrelsen 18–28 meter i forbindelse med forsøk med posisjoneringssensor på garnlenken på havbunnen. Uttestingen vil foregå i juni, på et valgt område innenfor strekningen Vesterålen–Senja, evtentuelt Tromsøflaket.

23.04.14

Teinefangst etter torsk

FoU-seminar 15. mai

Teinefangst etter torsk

Økt etterspørsel etter effektiv teineteknologi for fiske etter torsk og andre torskefisker ligger bak når FHF inviterer til dagseminar og denne fangstmetoden. FHF formidler resultater fra FoU innen teineteknologi under seminaret.

16.04.14

Om fiskerinæringens utfordringer

Innlegg i Maritimt Magasin

Om fiskerinæringens utfordringer

Fiskerinæringen står overfor en rekke utfordringer, samtidig som ressursen er evigvarende med god forvaltning. Dette er essensen i leder Kjell Ingebrigtsens innlegg i tidsskriftet Maritimt Magasin. Ingebrigtsen er månedens gjesteskribent i magasinet.

11.04.14

Dronningen kommer

Deltar på Nor-Fishing

Dronningen kommer

Den offisielle åpningen av Nor-Fishing den 19. august 2014 vil bli historisk. Vanligvis har kongen eller kronprinsen deltatt. Nå blir det for første gang slik at et kvinnelig medlem av den norske kongefamilien representerer kongefamilien alene ved den offisielle åpningen av messa.

Medlemsbladet Mea

  • Mea 1 - 2014

    Årets første medlemsblad tar pulsen på at det nå er både grunnlovsjubileum og hovedsesong for torskefiskeriene.

    I forbindelse med Lofotfisket kan du lese om Fiskarlagets Sikkerhetsstyringssystem og medlemsfordelen: Kvalitetshåndboken

    Vi omtaler SAM-X, et nytt kartverktøy for fiskeri- og petroleumsnæringen og besøker et lokallagsårsmøte.

    Se også oversikten over medlemslagenes- og salgslagenes årsmøtedatoer.

Fiskarlaget på Facebook