Båteierseksjonen

Båteierseksjonen
Fiskerioverenskomst 2017-2018

Fiskerioverenskomst 2017-2018 er en tariffavtale som er inngått mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag.

Formålet er å sikre at Fiskarlagets medlemmer har en avtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser på en best mulig måte.

Fiskerioverenskomsten med tilhørende oppgjørsavtaler er bindene for alle medlemmer av Norges Fiskarlag som omfattes av avtaleverket.

Gjeldende avtale skal reforhandles neste gang høsten 2018.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim