Mannskapsseksjonen

Mannskapsseksjonen
Mannskapsseksjonens informasjonsfolder

Mannskapsseksjonen har laget ny informasjonsbrosjyre som nå er tilgjengelig for alle fiskere. Seksjonen er fagforening for og av ansatte fiskere tilknyttet Norges Fiskarlag.

Brosjyren er publisert i januar 2017.

Tilsettingsavtale (english)

Tilsettingsavtale/employment contract, updated 2017

Tilsettingsavtale, norsk

Ansettelsesavtale (norsk versjon), oppdatert 2017

Skjema for oppsigelse

Skjema som fylles ut ved oppsigelse

Oppgjørsskjema

Skjema for oppgjør til mannskap

Fiskerioverenskomst 2017-2018

Fiskerioverenskomst 2017-2018 er en tariffavtale som er inngått mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag.

Formålet er å sikre at Fiskarlagets medlemmer har en avtale som regulerer lønns- og arbeidsbetingelser på en best mulig måte.

Fiskerioverenskomsten med tilhørende oppgjørsavtaler er bindene for alle medlemmer av Norges Fiskarlag som omfattes av avtaleverket.

Gjeldende avtale skal reforhandles neste gang høsten 2018.

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim