03-08-2020

Det blir endra seglingsmønster på Måløybrua på grunn av vedlikehald av brua. Arbeidet skal pågå fram til september neste år.

Design/utvikling: Luculentus as