18-10-2021

Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig avslått statens anke i en fiskerisak. Det betyr at frifinnelsesdommen fra Lagmannsretten står – og at Leif Ulriksen (71) nå får tilbake fangstverdi og erstatning på til sammen mer enn 900 000 kroner.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as