27-01-2023

Norges Fiskarlag møtte torsdag Fiskeridirektoratet om elektronisk rapportering (ERS) og sporing (VMS) for flåten under 15 meter. Dette var et oppfølgingsmøte etter Fiskarlagets møte med fiskeri- og havministeren 12. desember 2022.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as