30-09-2022

Årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag går for et samlet alternativ for fiskerne. Vedtaket om å gå for den nye organisasjonsmodellen forutsetter at også Midt-Norge neste uke slutter seg til samarbeidet om Nord Fiskarlag.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as