20-11-2020

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes tviholder på at det ikke er mulig å bedre markedsadgangen for sjømat ved å åpne opp for litt import av ost. Det skriver Sjømat Norge og Norges Fiskarlag i et felles debattinnlegg i Nationen.

Design/utvikling: Luculentus as