Medlemsfordeler

2021-01-19 08:00:00
Gjensidigeavtalen
Forbedret medlemsfordel
Gjensidigeavtalen
Fiskarlaget har medlemsavtale med Gjensidige.
Ill: Gjensidige

Våre medlemmer får gjennom Gjensidige tilbud om en rekke næringsforsikringer, samt at medlemmer også får fordelaktige priser på private forsikringer.

Næringsforsikring og personforsikring for fiskere

Gjensidige retter sin virksomhet mot både fiskefartøy (alle lengdegrupper) og øvrige næringsbåter over 15 meter. Forsikringsvirksomheten betjener Gjensi­dige gjennom tre samarbeidende sjøtrygdelag. Disse har spisskompetanse innenfor sjøforsikring og kan kontaktes direkte.

Som medlem i Norges Fiskarlag nyter du godt av følgende fordeler i sjøtrygdelagene på kaskodelen av fiskerifartøysforsikring:

 • 20% i startbonus for nye kunder i sjøtrygdelagene
 • 5% rabatt for implementering av to eller flere skadeforebyggende tiltak
 • 5 000 kr i redusert egenandel hvis følgende 4 sikkerhetstiltak er etablert: Alarm med viderekobling, Regatta Fisherman, Bonpet (slukkeampuller) og AIS type A

Kontaktdata for sjøtrygdelagene er:

Sør-Norge til og med Sogn & Fjordane
 • Havtrygd Forsikring
 • 5555 7400
 • www.havtrygd.no
Møre og Romsdal og Trøndelag
 • Bud og Hustad Forsikring
 • 7126 6700
 • www.budoghustad.no
Nordland, og Troms og Finnmark
 • Nordlys Forsikring
 • 7554 4080
 • www.nordlysforsikrning.no

Personforsikringer for fiskere betjenes av Sjøtrygdelagene. De tilbyr pakkeløsninger med personforsikringer basert på avtale med oss i Norges Fiskarlag.

Privatforsikring

Som medlem i Norges Fiskarlag er du dekket av en dødsrisikoforsikring på kr 30 000. Du kan også få tilbud om gunstige privatforsikringer som bolig, innbo, bil, båt, hytte og personforsikringer med mer i Gjensidige.

Medlemmene kan få blant annet:

 • 11 % rabatt til medlemmer som har 1 - 2 forsikringer i Gjensidige
 • 18 % rabatt til medlemmer som har 3 eller flere forsikringer i Gjensidige

Rabattene gjelder for Fiskarlags-avtalen og kan ikke kombineres med rabatt i eventuelle andre avtaler eller i Fordelsprogrammet.

Samlerabatten får du på private skadeforsikringer.

Personforsikringer teller i antall forsikringer som gir rabatt, men omfattes ikke selv av rabattene.

Egen kontaktperson

Det er etablert en fordelsordning med en egen kontaktperson for Norges Fiskarlag sine medlemmer knyttet til privatforsikringer, som også har kjennskap til pakkeforsikring for redere og mannskap.

Kontakt:

 • Thore Røstvig
 • 94 81 02 28
 • Thore.Rostvig@gjensidige.no

Andre forsikringer

Gjensidige har en egen avdeling som tar seg av andre tilknyttede forsikringsområder knyttet mot kysten med bl.a havbruk. Disse virksomhetsområdene betjenes av avdeling Konsernkunde Spesial. Kontakt dem på marine@gjensidige.no.

For mer informasjon, gå til Gjensidiges nettsted og deres omtale av næringsforsikring. For annen direkte kontakt med kundebehandler hos Gjensidige ring 03100.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.