Fiskarlaget Nyheter

×

Melding

Kunne ikke finne ønsket ressurs
04-08-2021
Norge eksporterte sjømat for 9,5 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 21 prosent, sammenlignet med juli i fjor – og dermed tidenes juli.
26-07-2021
Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å kompensere kystfartøy, som ble berørt av manglende tilgang til britisk farvann, med en tilleggskvote på 100 tonn sei nord for 62 grader nord.
14-07-2021
Så langt i år har 502 ungdommer meldt seg til den ordinære ungdomsfiskeordningen i 2021, og det er fortsatt mulig å registrere seg som ungdomsfisker. I tillegg er det 158 påmeldte til den nye ordningen av fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen.
13-07-2021
Skal andelen kvinner i fiskeriene økes, må kultur og holdninger endres, viser en ny rapport om likestilling i fiskeriene.
09-07-2021
Fiskeridirektoratet har åpnet fjordlinjene for fiske etter makrell. Den midlertidige åpningen er en rask og viktig avklaring, sier Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.
09-07-2021
I Norges Fiskarlag vil vi i administrasjonen være tilgengelig på telefon gjennom hele sommeren. Ferieavviklingen skjer i hovedsak i juli og vi har derfor redusert bemanning. Vi ønsker deg en flott sommer!
09-07-2021
I første del av 2021 gjennomførte Sjøfartsdirektoratet en spørreundersøkelse om maritim sikkerhet. Hele 7 500 skipsarbeidstakere på norske fartøy svarte på undersøkelsen, noe som gir et godt og bredt grunnlag for resultatene, som i hovedsak beskrives som positive.
09-07-2021
Staten har valgt å anke frifinnelsen av Leif Ulriksen fra Lagmannsretten, der han ble tilkjent fangstverdi og erstatning på mer enn 900 000 kroner. Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø påpeker i sitt anketilsvar til Høyesterett han mener norsk praksis tilsier at inndragning må ses på som straff.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.