Fiskarlaget Nyheter

04.09.2014 08:06
Fortsatt støtte til sikkerhetskurs
Les om ordningen
Fortsatt støtte til sikkerhetskurs
De yngste kursdeltagerne får mest støtte til grunnkurset.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskere får fortsatt økonomisk støtte for å ta grunnleggende sikkerhetskurs. Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen og støtten utbetales via Nærings- og fiskeridepartementet.

Fremgangsmåten er enkel, fiskeren:

  • velger et sikkerhetssenter etter eget ønske
  • melder seg på sikkerhetskurs
  • betaler en egenandel til sikkerhetssenteret
  • Hvor stor egenandelen blir avhenger av hva kurset koster på det sikkerhetssenteret som velges – prisene her varierer noe. Sikkerhetssenteret vil få refundert en fast andel av kurskostnadene fra staten når fiskeren har gjennomført og bestått kurset.

    Hvis fiskeren er 22 år eller yngre blir tilskuddet større, og egenandelen lavere.

    Les mer hos Fiskeridirektoratet.