Fiskarlaget Nyheter

19.09.2014 11:10
Liv Holmefjord får seks år til
Fortsetter som fiskeridirektør
Liv Holmefjord får seks år til
Liv Holmefjord på Fiskarlagets stand under fiskerimessa i Trondheim
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Liv Holmefjord er i statsråd fredag utnevnt til fiskeridirektør for en ny åremålsperiode på seks år.

- Fiskeridirektoratet legg til rette for lønnsam og verdiskapande næringsaktivitet langs kysten. Liv Holmefjord har i sin første åremålsperiode som fiskeridirektør vist seg godt kvalifisert til å leie dette arbeidet, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i ei pressemelding frå departementet.

Liv Holmefjord (52) har utdannelse som siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Holmefjord var assisterende fiskeridirektør i fire år frem til hun 1.oktober 2008 startet sin første åremålsperiode. Før det arbeidet hun i Statens Fiskarbank og Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

I pressemeldingen fra departementet vises det for øvrig til at: «Fiskeridirektoratet vart etablert i Bergen i 1900. Direktoratet gir råd til Nærings- og fiskeridepartementet om korleis fiskeri- og havbruksnæringa bør forvaltast, og kontrollerer at lover og reglar blir følgde. Dei faglege oppgåvene i Fiskeridirektoratet er delt i dei tre hovudområda havressursforvaltning, havbruksforvaltning og marin arealforvaltning.

Fiskeridirektoratet er Nærings- og fiskeridepartementet sitt fremste rådgivande og utøvande organ i fiskeri- og havbruksforvaltninga. Direktoratet har om lag 450 årsverk fordelt på hovudkontoret i Bergen, 7 regionkontor og 21 lokale fiskerikontor.»