Fiskarlaget Nyheter

21.11.2014 13:30
Mer til havforskning
Budsjettforhandlingene
Mer til havforskning
Statssekretær Amund Drønen Ringdal er fornøyd med økningen i bestandsforskningen.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Budsjettforliket mellom støttepartiene på Stortinget gir 15 millioner mer til forskning. Det er samtidig bekreftet at kuttet i selfangststøtten ikke reverseres.

Budsjettavtalen mellom de fire samarbeidspartiene har utløst 10 millioner kroner mer til ressursforskning via Havforskningsinstituttet og fem millioner kroner i økt bevilgning til Norges Forskningsråd.

Stortingsrepresentant Pål Farstad sier til Fbfi.no at partiet ønsket en økning til bestandsforskning på 20 millioner. Han er likevel fornøyd med dette gjennomslaget for en økning og sier det er avklart at økningen skal øremerkes til bestandsforskning. 

-Debatten rundt nvg-sild den siste tiden har vist hvor viktig det er at denne potten økes, sier Farstad.

Han får støtte av statssekretær Amund Drønen Ringdal som også er fornøyd med økningen til bestandsforskning.

Det ble ikke gjennomslag for næringens krav om å opprettholde støtten til selfangsten i budsjettet.