Fiskarlaget Nyheter

27.11.2014 00:00
Reguleringsinnspill ut 2014
Til Fiskeridirektoratet
Reguleringsinnspill ut 2014
Elling Lorentsen har formidlet Fiskarlagets reguleringsinnspill ut 2014 til Fiskeridirektoratet. Deres svar er ventet en av de første dagene.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har torsdag gitt råd om hvordan fiskeriene i kystgruppen bør reguleres resten av året.

Innspillet fra Fiskarlaget kommer som svar på en henvendelse til næringsorganisasjonene fra Fiskeridirektøren.

Fiskeridirektoratet har bedt om råd for hvordan fiskeriene av torsk og hyse nord for Stad bør reguleres på en mest mulig hensiktsmessig måte ut 2014.

-Vårt innspill er i hovedsak gitt knyttet til hvordan bifangstprosenten av torsk og hyse bør settes for å bidra til at de ulike kvotene kan tas på en mest mulig hensiktsmessig måte, sier fagansvarlig Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag.

Les Fiskarlagets brev til Fiskeridirektoratet:20141127 Torsk og hyse nord for 62 gr. N i 2014.pdf