Fiskarlaget Nyheter

27.11.2014 15:05
Endrer på torsk og hyse
Endring fra mandag
Endrer på torsk og hyse
En del av kystflåten må trolig legge seg ved kai som følge av at kvotene nå nærmere seg oppfisket eller som følge av bifangstbestemmelsene.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fra 1. desember reduseres tillatt bifangst av hyse nord for 62°N til 10 prosent i den største kystfiskeflåten. Bakgrunnen er at totalkvoten er beregnet oppfisket.

I en melding fra Fiskeridirektoratet torsdag informeres det om at det blir endring i kystfiskeflåtens fiske etter torsk og hyse.

Fiskeridirektoratet har besluttet å redusere tillatt bifangst av hyse nord for 62°N til 10 prosent i den største kystfiskeflåten da totalkvoten er beregnet oppfisket. Samtidig øker ferskfiskandelen av torsk nord for 62°N til inntil 90 prosent for hele kystfiskeflåten. Endringene trer i kraft fra og med mandag 1. desember.

Fiskeridirektoratet melder at endringer i reguleringene i kystfiskeflåtens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62°N den siste tiden har hatt tre hovedformål:

  • Holde landet kvantum innenfor fastsatte totalkvoter.
  • Legge til rette for at kystfiskeflåten skal få gjennomføre et mest mulig hensiktsmessig fiske.
  • Sikre leveranser av ferskt råstoff til landindustrien.

Hyse: Totalt er gruppekvotene til åpen og lukket kystgruppe overfisket med nesten 300 tonn pr. uke 47. Reguleringene fremover er som følger:

Fartøy i åpen kystgruppe: Fortsatt fritt fiske da gruppekvoten ennå ikke er oppfisket.

Fartøy med hjemmelslengde under 15 meter: Totalt gjenstår cirka 1 100 tonn av gruppekvotene øremerket bifangst. Fisket fortsetter innenfor garanterte kvoter og 40 prosent bifangst på ukebasis.

Fartøy med hjemmelslengde på eller over 15 meter: Gruppekvotene samlet er overfisket med cirka 3 700 tonn. Fisketakten bremses ved å innføre 10 prosent bifangst i de enkelte fangster og ved landing med virkning fra og med mandag 1. desember.

Torsk: Totalt gjenstår cirka 5 000 tonn torsk pr. uke 47 når vi slår sammen diverse restkvoter (åpen og lukket kystgruppe, ferskfiskordning, forventet restkvote levende lagring og kystfiskekvote).

For å legge til rette for at kystfiskeflåten skal ha mulighet til å ta dette kvantumet før årsskiftet, heves ferskfiskprosenten til inntil 90 % på ukebasis fra og med mandag 1. desember.