Fiskarlaget Nyheter

02.12.2014 00:00
– Fiskerne må høres mer
100 til dialogmøte på HI
– Fiskerne må høres mer
– Jeg har medlemmene i ryggen når jeg fronter ønsket om at fiskerne må bli mer lyttet til, sier Kjell Ingebrigtsen.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen vil kreve at forskerne hører mer på fiskerne i arbeidet med å estimere kvoter. HI holder i dag dialogmøte med næringen.

Havforskningsinstituttet (HI) har tirsdag invitert fiskerne og deres organisasjoner til dialogmøte om pelagiske ressurser. Møtet holdes med bakgrunn i diskusjoner rundt bestandenes reelle størrelse de siste årene.

– Vi mener det er tydelige tegn på at bestandene av flere pelagiske stammer er langt større enn de anslagene som våre forskere kommer med, sier Ingebrigtsen.

Det er første gang HI inviterer til denne typen møte og instituttet stiller med alt som kan krype og gå av ekspertise, opplyser kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft.

Også fiskerne stiller mannsterke. 70 er påmeldt fra fiskerisiden av totalt 100 som har meldt seg på, opplyser Østervold Toft.

I møtet er tematikken lagt rundt forskningen på norsk vårgytende sild, makrell og kolmule. Forskerne mener sildekvoten er på nedgang, kolmule på veg opp og at makrellen er stabil.

– Vi mener det ikke er grunnlag for å si at vi er på veg mot enn ny sildekrise slik vi så på 60-tallet, sier Kjell Ingebrigtsen. Utbredelsen og mengdene vi nå ser på sild tyder tvert imot på at det er gode årsklasser og et betydelig grunnlag for å se positivt på sildeutviklingen.

– På vegne av våre medlemmer vil jeg i møtet holde frem at vi som fiskere må høres enda mer og bedre av forskerne. Vi ønsker denne typen dialog, og også at våre observasjoner og erfaringer vektlegges i de vurderingene som forskerne gjør. Når det gjelder NVG-sild så er vi helt klar på at forskerne går i feil retning når det ender med at kvotene tas ned for 2015, sier Ingebrigtsen.