Fiskarlaget Nyheter

02.12.2014 13:05
Foreslår omfattende skatteendringer
Scheel-utvalget
Foreslår omfattende skatteendringer
Finansminister Siv Jensen har fått en omfattende rapport som nå skal under politisk behandling.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskerfradraget er ett av fradragene som foreslås fjernet i arbeidet til Scheel-utvalget, som tirsdag la frem sin innstilling. Det foreslås omfattende endringer av både person- og bedriftsbeskatningen i utvalgsarbeidet.

Finansminister Siv Jensen fikk i formiddag overlevert Scheel-utvalgets rapport. Utvalget foreslår en lang rekke endringer av dagens skattesystem, og også en rekke direkte og indirekte endringer for norske fiskere.

Ett hovedforslag er å senke selskapsskatten fra 27 til 20 prosent. Det samme tiltaket foreslås på personbeskatningen, der skattesatsen på alminnelig inntekt settes ned til 20 prosent.

Fiskarfradraget er ett av de mange fradragene som foreslås fjernet i utvalgets innstilling. Det er nå 22 år siden sist det var en like omfattende gjennomgang av skattesystemet, etter at skattereformen ble vedtatt i 1992.

-Fra Fiskarlagets side vil vi for vår del ha søkelys på både selskapsbeskatning og personbeskatningen når det videre arbeidet skal gjøres i denne saken, sioer leder Kjell Ingebriftsen.

Han påpeker at Fiskarlaget både er fagorganisasjon for mannskaper og interesseorganisasjon for båteiere og at organisasjonen derfor vil være opptatt av at ordningene for våre medlemmer blir best mulig for å trygge og videreutvikle arbeidsplasser i fiskerinæringen.

-Vi ser på fiskerfradraget og fagforeningsfradraget som viktige ordninger for våre mannskaspmedlemer og selskaps- og formuesbeskatningen er blant annet viktige instrumenter for de som eier og driver egne fartøy og selskap, sier Ingebriftsen.

Les utvalgets rapport på Finansdepartementets nettside