Fiskarlaget Nyheter

12.01.2015 10:00
Seismikken stoppet
Dårlig vær
Seismikken stoppet
-Jeg tror seismikkstoppen både har positiv betydning for torsken og våre medlemmer, sier Kjell Ingebrigtsen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Den mye omtalte seismikkundersøkelsen som skulle foregå frem til 1. februar er nå avsluttet. Norges Fiskarlag krevde at undersøkelsen ble stoppet med bakgrunn i gytevandringen som er i gang for torsken.

Norges Fiskarlag sendte mandag 5. januar en henvendelse til Olje- og energidepartementet (OED) og Nærings- og fiskeridepartementet hvor det bl bedt om stopp i en seismiske undersøkelse som selskapet MAGSEIS var i gang med.

Norges Fiskarlag begrunet det med at det er uheldig at det gjennomføres undersøkelser når fisken er i ferd med å starte gytevandringen.

Norges Fiskarlag er nå orientert fra OED om at den seismiske undersøkelsen er avsluttet grunnet dårlig vær.

-Vi er fornøyd med utfallet i saken, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

 

Se også vår omtale av saken fra 5. januar.