Fiskarlaget Nyheter

15.01.2015 07:45
Se sjekklistene
Sjøfartsdirektoratet gjør dem tilgjengelig
Se sjekklistene
-Dette er positivt, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen om at sjøfartsdirektør Olav Akselsen tilgjengeliggjør sjekklistene for tilsyn.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Nå kan du gå gjennom Sjøfartsdirektoratets sjekkliste før tilsyn. Se listene her.

Sjøfartsdirektoratet har i 2015 søkelys på "Sikker arbeidsplass om bord". Som et ledd i dette arbeidet har direktoratet altså publiseres listene hvert fartøy selv kan bruke til å sjekke sikkerheten FØR tilsyn.

Bakgrunnen for satsingen er de mange arbeidsulykkene som kan relateres til risikofylt arbeid som involverer blant annet roterende redskap, setting og haling av bruk og fall over bord, melder direktoratet på sitt nettsted.

Sjøfatsdirektoratet ønsker å ha den maritime næringen med på forebyggende tiltak, som økt bruk av risikovurderinger i forbindelse med potensielt farlige arbeidsoppgaver og en generelt større bevissthet omkring sikkerhet om bord. Derfor publiserer Sjøfartsdirektoratet de sjekklistene som våre inspektører kommer til å bruke ved uanmeldte tilsyn på norske skip i 2015.

- Jeg håper at alle i næringen vil bruke disse sjekklistene aktivt, slik at våre inspektører ikke finner noe negativt når de går om bord på tilsyn, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Sjekklistene for fiskefartøy ser du her.