Fiskarlaget Nyheter

09.03.2015 13:15
Møter Næringskomiteen
I Svolvær
Møter Næringskomiteen
Leder Kjell Ingebrigtsen møtte nylig sjøfartsdirektøren og tidligere Ap-statsråd Olav Akselsen ved Thon i Svolvær. -Jeg vil peke på viktige moment for god næringsutvikling også når jeg møter Næringskomiteen, sier han.

Næringskomiteen i Stortinget møter mandag og tirsdag fiskerinæringen på en komitereise til Lofoten. Norges Fiskarlag deltar i møtet som holdes mandag med generalsekretæren og styreleder Kjell Ingebrigtsen.

Næringskomiteen starter sitt besøk til Lofoten med en ettermiddagssesjon i møte med ulike deler av fiskerinæringen og det lokale politiske miljøet ved Thon hotell i Svolvær i dag.

Råfisklagets styreleder og administrerende direktør Trygve Myrvang innleder dagens møte med informasjon om salgslaget, torskefiskeriene og rammebetingelser, før Otto Gregussen fra Norges Sildeslagslag følger opp med informasjon om sin organisasjon og pelagisk sektor.

Sveinung Flem fra Surofi skal orientere om fiskeriene i Vest-Norge og om salgslagenes samarbeidsråd, før Kjell Ingebrigtsen skal holde sitt foredrag om fiskernes rolle i næringen. I dette foredraget kommer han blant annet til å berøre vilkår og lovverket som per i dag er premissgiver for velfungerende strukturer i næringen.

Også Nordland Fylkes Fiskarlag, kystfiskarlaget og sjømannsforbundet skal delta i møtet, til liks med Lofotrådet og ordføreren i Vågan.

Tirsdag skal en nær fulltallig næringskomite delta på bedriftsbesøk i Lofoten.