Fiskarlaget Nyheter

20.03.2015 13:35
Havforskingsrapporten 2015
Les rapporten digitalt
Havforskingsrapporten 2015
Havforskningsrapporten er et årlig dokument fra Norges ledende miljø på havrelatert forskning.
Foto: HI

Havforskningsinstituttet har fredag publisert den årlige rapporten med faste oppdateringer og temaartikler i populærvitenskapelig form. Rapporten berører som vanlig en rekke aktuelle og interessante tema.

Havforskingsrapporten har blant annet artikler som drøfter ulike sider ved økosystembasert fiskeriforvaltning og status for denne typen forvaltning i våre områder.

I havdelen av årets rapport er det også en interessant oppfølging av hva de varslede klimaendringene kan få å si i kyst- og havområdene våre.

I ressursdelen settes det status for mer enn 50 arter som blir kommersielt utnyttet i norske fiskeri. Lyr og havmus er nye i årets ressursdel.

Les Havforskningsrapporten 2015 i digital versjon.