Fiskarlaget Nyheter

24.03.2015 13:35
Bakmenn skal tas
Nytt internasjonalt organ
Bakmenn skal tas
Fiskeriminister Elisabeth Aspaker
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norge har tatt initiativ til et nytt internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet. Nord-atlantisk fiskerietterretning stiftes i dag og består av Norge, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Irland, Danmark og Island.

Globalt ulovlig fiske antas å ha en verdi på over 160 milliarder kroner. Nå starter altså et nytt internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet.

- For å bekjempe fiskerikriminalitet må man se på hele næringskjeden. Målet er å ta bakmennene – ikke bare båtene deres. For å bli mer slagkraftige må vi jobbe på tvers av etater og landegrenser, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding fra departementet.

Det er Norge som har tatt initiativ til det nye samarbeidet som skal jobbe for å avdekke økonomisk kriminalitet i fiskerinæringen.

- Ulovlig fangst og omsetning er ikke bare en trussel mot fiskebestandene, det gir også grunnlag for en enorm svart økonomi. Fiskerisektoren er internasjonal, og kjenner ingen grenser. Vi skal ha nulltoleranse for ulovlig fiske, uansett hvor det skjer, sier fiskeriministeren.

I et styrket internasjonalt samarbeid skal fiskerimyndigheter, tollmyndigheter og skattemyndigheter jobbe for å styrke informasjonsutvekslingen om alt fra ulovlig kapitalflyt til sosial dumping innen fiskerinæringen.