Fiskarlaget Nyheter

25.03.2015 08:00
Fartøy til tobistokt
HI søker trål eller ringnot
Fartøy til tobistokt
HI søker etter et trål- eller ringnotfartøy til tobistokt i april-mai.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Havforskningsinstituttet (HI) søker en tråler eller et ringnotfartøy til forkningstokt på tobis i Nordsjøen. Toktet skal pågå i april og mai. Søknadsfrist er 7. april.

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnot-/trålfartøy til tobistokt i Nordsjøen, innenfor perioden 25.04.2015 – 15.05.2015, maks. 20 døgn – min. 14 døgn.
Toktet starter og avsluttes i Bergen, opplyser HI.

Se link til Havforskningsinstituttets hjemmeside


Slik søker du:

Anbudet er kunngjort i Doffin - referanse 2015 - 172244.

I ”Søk kunngjøring” settes  IMR i søkefeltet, i feltet ”Sorter på” settes  Kunngjøringsdato, og man får frem våre nåværende kunngjøringer. Konkurransegrunnlag er vedlagt kunngjøringen, og fås frem under ”Vis dokumenter”.

Tilbudsfrist 07.04.2015 kl 13.00.