Fiskarlaget Nyheter

27.03.2015 07:53
Tilrår refordeling på torsk
Behandlet også sei
Tilrår refordeling på torsk
Fiskarlaget ber om refordeling slik at kystflåten kan få sikret fangst på sine kvoteandeler.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har i et vedtak tilrådd at Fiskeridirektoratet øker maksimalkvotene for kystflåten i fisket etter torsk. Arbeidsutvalget behandlet også spørsmålet om tiltak innenfor seifisket.

Det var i et møte i Arbeidsutvalget torsdag ettermiddag at sakene knyttet til utviklingen i torske- og seifisket ble behandlet.

Fiskarlaget er bedt om innspill knyttet til begge de viktige fiskeriene og du kan lese hele vedtaket i det vedlagte brevet: