Fiskarlaget Nyheter

23.04.2015 13:58
Mangelfull innstilling
Fiskeridirektøren om Tveterås
Mangelfull innstilling
Fiskeridirektør Liv Holmefjord setter spørsmålstegn ved flere element i Sjømatindustriutvalgets arbeid.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeridirektøren mener innstillingen fra Sjømatindustriutvalget er mangelfull. Spesielt er det forslagene med betydning for fiskeflåten som trekkes frem. Det skriver direktoratet i en pressemelding om sin høringsuttalelse.

Fiskeridirektøren mener at innstillingen er mangelfull på en del sentrale områder og peker på at utvalget ikke har vurdert konsekvensene av sine forslag til tiltak godt nok, heter det i uttalelsen fra Fikseridirektoratet.

- Det er forslagene med stor og direkte betydning for fiskeflåten som gir størst grunnlag for diskusjon. Utvalgets flertallsforslag om endringer i deltakerloven og innretningen på strukturpolitikken for fiskeflåten er særlig kontroversielle. Den betydelige liberaliseringen av strukturpolitikken som utvalget anbefaler, må forventes å ha meget store konsekvenser på relativt kort sikt for næringsstrukturen både på sjø og land. Det er en vesentlig svakhet at slike konsekvenser i liten grad er utredet og vurdert, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Les Fiskeridirektoratets omtale av saken.