Fiskarlaget Nyheter

19.05.2015 11:42
Oppretter viktig utvalg
Ressursforskningsutvalg
Oppretter viktig utvalg
-Fiskarlaget tar oppdraget med å lede det nye utvalget, sier leder Kjell Ingebrigtsen om det nye utvalget for ressursforskning som fiskeriministeren oppretter.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag skal lede regjeringens nye rådgivende utvalg for ressursforskning. -Dette er et viktig og riktig grep for næringen, sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen. 

Fiskeriministeren oppretter et nytt rådgivende utvalg for ressursforsking. Formålet er å få gode innspill fra næringen om forsking og bestandsovervåkning.

- Næringa sit på kunnskap om fiskebestandane våre. Det er viktig å kople næringa og forskinga sine kunnskapar, for å få så godt grunnlag for havforskinga som råd er, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I pressemeldingen om saken vises det til at utvalget får følgende sammensetning:Det rådgjevande utvalet blir leia av Norges Fiskarlag og der blir representantar frå Norges Kystfiskarlag, Pelagisk Forening og Havforskingsinstituttet. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet vil vere observatørar.

Viktig og riktig

-Ja, dette er et godt grep, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han roser initiativet og sier Fiskarlaget er beredt på å lede arbeidet i utvalget.

-Jeg er sikker på at dette skal bli et utvalg der vi fra næringens side får bidra med våre observasjoner og erfaringer fra havet som et godt beslutningsgrunnlag for forvaltningen og myndighetene, sier Ingebrigtsen.

-Vi har allerede et godt samarbeid med både Fiskeridirektoratet, havforskerne og departementet, og ved å etablere et slikt utvalg får vi en arena som det nå blir opp til oss å bruke til å fremme synspunkter, erfaringer og kunnskap som kan gi en optimal forvaltning av ressursene i havet, påpeker Kjell Ingebrigtsen.

NFD har bedt næringsorganisasjonene om å komme med forslag på deltaghere i utvalget innen 5. juni. Utvalget oppnevnes deretter formelt.

Les NFDs pressemelding om saken