Fiskarlaget Nyheter

26.05.2015 12:03
Marin satsing i nordvest
Marint Kompetansesenter etablert
Marin satsing i nordvest
Ålesund er et nav i norsk fiskerinæring og sentral i arbeidet med og for Marint Kompetansesenter.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

120 bedrifter og rederier innen marin næring i Møre og Romsdal har sammen etablert Marint kompetansesenter.  Organet skal synligjøre mulighetene i næringen og arbeide for at bedriftene får tilført kompetanse i alle ledd.

Marint Kompetansesenter eies av bedriftene ogrederiene, og er en videreføring av tidligere opplæringskontor (FiskOK). For å bli det sterke verktøyet den marine klyngen ser for seg, organiseres senteret i to avdelinger; avd. opplæringskontor og avd. kurs og konferanse. Fagopplæring vil fortsatt ha hovedfokus og lærlingordningen skal sikre at bedriftene ogrederiene får tilført fagkompetanse på høyt nivå. I tillegg vil det nå bli en viktig oppgave å utvikle kurs og annen opplæring som eierbedriftene har behov for, heter det i en pressemelding fra det nye organet.

Marin næring består av små og store bedrifter/rederier innen fiskeri, foredling, havbruk, brønnbåt, biomarin (fiskemel, oljer, fôrprodusenter, marine tilsetningsstoffer, omega 3 etc.) og bedrifter i nær relasjon til disse, som tjenesteleverandører og utstyrsprodusenter som fiskeredskap mm.

Marint Kompetansesenter vil være synlig og til stede i hele fylket, gjennom våre kontorer på Averøy, i Ålesund og i Fosnavåg. I tillegg til å være næringens verktøy for å få tilført nødvendig kompetanse til eierbedriftene, skal kompetansesenteret bidra til at den marine næringen, delbransjer og enkeltbedrifter blir attraktive valg for mange.

Ved å etablere Marint Kompetansesenter har vi fått et framtidsrettet og samlende redskap for å fremme den marine klyngen i fylket. Gjennom læring på tvers av våre bedrifter og rederier, tett dialog med skolemyndigheter og kompetansefokus, skal vi sammen skape den opplæringsarenaen den marine næringen må ha for å møte framtidas utfordringer, skriver Marint Kompetansesenter.