Fiskarlaget Nyheter

28.05.2015 09:10
Ber om mer hyse
Brev til fiskeridepartementet
Ber om mer hyse
Protokollen fra fiskeriforhandlingene mellom Russland og Norge sist høst åpnet for å se på både hyse og torsk. Det er dette Fiskarlaget nå ber myndighetene følge opp.
Foto: NFD

Norges Fiskarlag ber norske myndigheter snarest ta kontakt med Russland for å få økt kvotene på hyse. Fiskarlaget henviser også til at ICES mener det er grunnlag for økte kvoter.

Russland og Norge forvalter i fellesskap den nordøstarktiske bestanden av hyse og det er med henvisning til dette at Fiskarlaget nå ber om at russiske myndigheter kontaktes.

Det er den norsk-russiske fiskerikomisjonen som i fellesskap er arena for kvoteforhandlinger- og fastsettelser. I fjor høst ble det enighet om, og fastsatt i protokollen fra kommisjonen, at man skulle ha ekstra oppmerksomhet rettet mot hyse.

I brevet til NFD fremhever også Fiskarlaget at Havforskningsinstituttet har gjort et omfattende arbeid som grunnlag for de innspillene som nå kan gis. Fra fiskerinæringens side har det over flere år vært rapportert om et avvik mellom bestandsestimatene og observasjoner og fangster på fiskefeltene.

Les brevet til departementet:20150528_hysebrev_Anmoder_om_kvoteøkning.pdf