Fiskarlaget Nyheter

17.07.2017 08:20
Utvidet bølgevarsel
Barentswatch
Utvidet bølgevarsel
Sjarken «Ramskjær» i tung sjø.
Foto: scanfishphoto/J.R.Gerhardsen

Kystverket og BarentsWatch har nå lansert nye områder i Bølgevarsel for farleder. Varselet dekker også de farlige kryssende bølgene.

Bølgevarslene finnes på https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/. Her kan det zoomes inn på de områdene man er ute etter. I tillegg kan farleder velges direkte ut fra lenker i tjenesten.

I kartet vises piler som angir retning og styrke på bølgevarslene. Det er isolinjer som angir bølgehøyde på samme måte som høydekoter i et kart.

Farleder er markert med blå streker og ved å klikke på disse får man en bølgehøydeprofil for hele farleden. Ved å bevege skjermmarkør over denne kurven finner man igjen tilsvarende sted i kartet.  

Også farlige bølger

Med varsel for kryssende bølger utvides BarentsWatch sitt bølgevarsel til å gjøre båtturen tryggere. En ny metodikk utviklet av Polytec varsler nå hvor og når kryssende sjø oppstår, melder Baretswatch.

Kryssende sjø oppstår selv om forholdene ellers er rolige og det kan være en årsak til at båter som er for små eller har for dårlig stabilitet lar seg ”lure utpå ” likevel. Fenomenet oppstår oftest i le av grunner, som fungerer som en linse for bølgeenergien. Variasjon i strøm kan også forårsake kryssende sjø, men kalles da ofte strømsjø.

Typisk for kryssende bølger er at steilheten øker, bølgene blir høyere og ofte pyramideformet. De vil også komme fra en annen retning enn hovedretningen og kan av den grunn komme overraskende på et uforberedt mannskap.

I lett og moderat bølgehøyde bør fartøy som navigerer i områder med kryssende bølger, bruke gode sjøkart, holde god utkikk og eventuelt gå med redusert fart. Kryssende bølger kan forårsake skade på selv større fartøy og føre til unødig ubehag hos passasjerer og mannskap.

Om tjenesten

Det er UNI Research Polytec som står for utarbeidelse av bølgemodellene

Barentswatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og delekunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.