Fiskarlaget Nyheter

16.08.2017 15:25
Fiskeri styrker seg
Større ringvirkninger
Fiskeri styrker seg
– Vi er svært godt tilfreds med utviklingen og ringvirkningene av næringen, sier Kjell Ingebrigtsen. Her under villfiskseminaret i Arendal.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskerinæringens ringvirkninger fortsetter å øke, viser en rapport fra SINTEF. Hver krone omsatt i fiskeri skaper nå nesten fem ganger så store verdier ellers i samfunnet.

– Vi er svært godt tilfreds med utviklingen og ringvirkningene av næringen. Utviklingen har de siste årene forsterket fiskerinæringens betydning for nasjonen, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Styrket posisjon

Onsdag presenterte SINTEF Ocean rapporten "Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping" som viser at fiskerinæringen har styrket sin posisjon som bidragsyter til samfunnsøkonomisk verdiskapning de siste årene.

Tallene fra den nye undersøkelsen er basert på resultatene i næringen fra 2016. Forrige ringvirkningsanalyse ble gjort med tall fra 2014 og siden da har produksjonsverdien økt med 25 prosent.
Hver krone omsatt i 2014 skapte 3,5 ganger så stor verdi ellers i samfunnet, mens tallene nå viser at dette tallet har økt til 4,88.

Kraftig økning

Fra 1970 til 2016 har sjømatnæringen nesten 10-doblet sitt bidrag til brutto nasjonalprodukt, fortalte Roger Richardsen fra SINTEF under presentasjonen. Samlet verdiskaping inkludert ringvirkninger i fiskerinæringen var i 2016 på 35,1 milliarder kroner, som er en oppgang på hele 30 prosent fra 2014.

Den fiskeribaserte verdikjeden representerer en sysselsetning på 27 280 årsverk. Dette betyr at hvert årsverk som gjøres av en fisker skaper 2,14 øvrige årsverk.

Antallet fiskere har også økt noe de siste årene. Det er omlag 10 000 registrerte fisker i Norge og de produserte tilsvarende 8 700 årsverk i 2016.

Fortsatt vekst

– Vi har hatt en stabil og god vekst de siste årene som er med på å styrke alle ledd i næringen og bidrar til å forankre fiskerinæringens betydning både nasjonalt og internasjonalt, sier Ingebrigtsen.

– Fiskerinæringen har hatt enorm betydning for utviklingen av kyst-Norge. Vår næring vil fortsatt ha stor betydning for videre utviklingen i distriktene knyttet til bosetning, verdiskaping og kompetanseutvikling. Dette gir meg stor fremtidstro, også gitt befolkningsutviklingen i verden og behovet for den maten som tas på land av norske fiskere, sier lederen i Fiskarlaget.

– Verden etterspør norsk fisk. Både kvalitet, hvordan våre bestander forvaltes og at fisken kommer fra et rent hav er momenter som gjør at norsk fiskerinæring vil fortsette å skape store ringvirkninger både lokalt, nasjonalt og ute i verden, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fiskeri i Arendal

SINTEFS ringvirkningsanalyse ble lagt frem under arrangementet "Norsk villfisk mot nye høyder" som Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd onsdag holdt under Arendalsuka.

Se hele rapporten: Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping

  • Rapporten er laget av SINTEF Ocean ( tidl. SINTEF Fiskeri og havbruk) for FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.