Fiskarlaget Nyheter

18.08.2017 13:35
Studentsuksess på messa
Nor-Fishing fornøyd
Studentsuksess på messa
Prosjektleder Silje B. Risholm har fått stor respons fra unge mennesker tilknyttet ulike studiemiljø som ville delta under årets messe i Trondheim.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

400 studenter har denne uka meldt seg på for å delta under havbruksmessa i Trondheim. Arrangøren ønsket fredag 150 av dem velkommen til studentdagen, som nå har blitt en innarbeidet del av tilbudet under Aqua-Nor og Nor-Fishing.

-Det har vært en fornøyelse å arbeide med dette arrangementet og interessen har vært veldig stor fra studentene. Det sier Silje B. Risholm fra Sett Sjøbein, som har vært prosjektleder for fredagens stormønstring.

Åpner til næringen

Styret for Nor-Fishing har bestemt at de vil åpne de to messene i Trondheim for nye generasjoner og studenter og elever gis derfor fri entre hele uka.

-Vi er kjempefornøyd med responsen fra studiemiljøet i Trondheim. Det er også en rekke tilreisende elever og studenter fra andre deler av landet. Dette viser at vi oppleves som aktuelle for unge mennesker som er opptatt av hva de kan få av muligheter innen havbruk eller fiskeri, sier direktør Ola Eriksen.

Øker stadig

Det er tredje gang det holdes en egen studentdag under messa og klokka 09 fredag ønsket morgenfriske musikanter fra Strindens Promenade Orchester 150 studentkolleger velkommen inn i det store teltet på messeområdet. Deltagerantallet har bare gått oppover fra år til år.

-Jeg tolker responsen og deltagelsen som at vi har lyktes med å tilrettelegge for en møteplass og arena der fremtidens arbeidstakere får direktekontakt med de vide spekteret av muligheter som sjømatnæringen kan by på. Jeg synes selv det er kjempespennende å følge programmet og har prioritert å få med meg den innledende delen, sier en fornøyd Ola Eriksen.

Variert program

Eirik Newth var først ute med å gi deltagerne et innblikk i hvordan han ser at trendene frem mot 2040 vil gjøre havet og sjømatnæringen mer viktig.

Bærekraft og teknologi var også på programmet, før en rask motevisning der designerselskapet Mørck viste frem mote laget av lakseskinn, som for øvrig ble beskrevet som sterkere enn kuskinn - en ny kunnskap for de fleste.

Det var også en samtale mellom programleder Øyvind A. Haram fra Sjømat Norge og to unge fra næringen som bare for korttid siden selv var deltagere under tilsvarende arrangement og som nå arbeider innen havbruksnæringen.

Dating med næringen

Studentene får også et eksklusivt tilbud om å møte 27 ulike bedrifter og organisasjoner tilknyttet næringen under speed-datingen fredag ettermiddag.

-Målet er å koble unge mennesker med næringen og vise at det er et enormt spenn i kompetansebehovene og at nær sagt ingen utdanning er uaktuell for en jobb innen sjømat, sier Silje B. Risholm.

Studentene møter bedrifter og organer med behov innen økonomi og finans, teknologi, biologi, forvaltning og helse for å nevne noen av sektorene som er representert når 100 studenter tas imot. AV praktiske grunner måtte det settes en begrensing og det har vært en lang venteliste med studenter som ønsker å delta i samtalene med bedrifter som SINTEF, Lerøy, Akvagroup, Cermaq, Mattilsynet, NOFIMA, Skretting og Fiskeridirektoratet.

Samarbeidsprosjekt

Studentdagen er initiert av styret for de to fiskerimessene i Trondheim, stiftelsen Nor-Fishing, og holdes i et samarbeid mellom stiftelsen, Sjømat Norge, NTNU, NTNU Ocean Club og Norges Fiskarlag, og med prosjektledelse fra sjømatnæringens rekruteringsorgan Sett Sjøbein.