Fiskarlaget Nyheter

11.09.2017 08:05
Ulykkesårsak: Kantring
Havarikommisjonen
Ulykkesårsak: Kantring
Ill: SHT

Garnhaling i ruskevær førte til kantring og sjarkforliset i Velfjorden ved Brønnøysund for drøyt tre år siden. Havarikommisjonen fremmer ikke sikkerhetstilrådning etter forliset der en fisker omkom.

Norges Fiskarlag gjengir her ulykkesbeskrivelsen og nederst i omtalen finner du også link til hele ulykkesrapporten:

Om morgenen den 22. februar 2014 dro fiskeren ut i sin Nor Dan Speedsjark 32 for å trekke garn i Velfjorden nord for Brønnøysund. Været var fint da han gikk, men vinden tok seg opp utover dagen, skriver Statens Havarikommisjon for Transport i en omtale av rapporten etter ulykken.

Da fiskeren ikke dukket opp til en avtale dagen etter, og ikke svarte hverken på telefon eller VHF iverksatte Hovedredningssentralen en søke- og redningsoperasjon. Fiskeren ble funnet omkommet samme kveld, og noe senere ble også sjarken funnet kantret.

Da sjarken ble funnet var den kantret mot styrbord. Garnet lå over garnhaleren noe som bekreftet at han hadde startet dragningen. Garnet som fremdeles var i sjøen satt fast i bunnen. På grunn av det uklare bildet av hendelsesforløpet er vurderinger av årsak til kantringen derfor basert på studier av forskjellige forholds innvirkning på stabilitetsreserven fartøyet hadde ved forliset. Det ble utført krengeprøve på fartøyet, og stabilitetsberegninger for flere ulike kondisjoner ble utarbeidet.

Til tross for at forlistilstanden ikke tilfredsstilte forskriftsmessige minstekrav til stabilitet, viste GZ-kurven i at stabiliteten i utgangspunktet kun var marginalt svekket ved mindre krengevinkler. Ved større krengevinkler var det imidlertid betydelige mangler i forhold til kravene. Det er derfor sannsynlig at fartøyet ikke ville ha kantret uten påvirkning av en relativt betydelig kraft eller en kombinasjon av flere krefter/forhold. Drag i garnhaleren i kombinasjon med fartøybevegelser som følge av vind og sjø etter SHTs mening den mest sannsynlige belastningen som ville ført til kantring.

Havarikommisjonen fremmer ingen nye sikkerhetstilrådninger i forbindelse med denne ulykken.

Forebyggende omtale

Omtalen av Havarikommisjonens rapporter gjøres etter avtale med komisjonen i et arbeid for å synliggjøre denne typen saker for flåten og bidra til økt omtale og bevissthet om sikkerhet.

Se hele rapporten etter ulykken hos SHT (ekstern link)