Fiskarlaget Nyheter

09.10.2017 14:55
Møtte danske kolleger
I Trondheim mandag
Møtte danske kolleger
Fra møtet i Trondheim mandag
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag møtte mandag danske kolleger til et årlig kontaktmøte. Møtet ble holdt i Fiskarlagets lokaler i Trondheim.

Norges Fiskarlag har lange og gode forbindelser til danske fiskere og vår søsterorganisasjon Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation.

– Det årlige kontaktmøtet har som formål å bidra til å oppdatere hverandre på utviklingen i organisasjonene, innen fiskeriforvaltningen og knytte an mot felles tema, saker og utfordringer som ligger foran, sier generalsekretær Otto Gregussen.

Han deltar i år i kontaktmøtet for første gang etter at han tiltrådte som generalsekretær i 2015.

Deltagere i kontaktmøtet er vanligvis lederen i Fiskarlaget, representanter fra hovedadministrasjonen, samt tillitsmenn som representerer Fiskarlaget i den norske forhandlingsdelegasjonen med EU. I år ble det møtekollisjon med de norsk-russiske fiskeriforhandlingene i Kazan, som starter opp i dag med Kjell Ingebrigtsen som en av de tre i den norske delegasjonen fra Fiskarlaget, og Fiskarlagets leder deltok derfor ikke i kontaktmøtet.

De danske gjestene sitter på venstre side av bordet med f.v. og nærmest kamera: Carl Jesper Hermansen, Kenn Skau Fischer, Claus Hjørne Pedersen, Esben Sverdrup-Jensen og Jan Hansen.

Fra norsk side deltok Jan Birger Jørgensen, Erlend Grimsrud, August Fjeldskår, Helge Olav Vikshåland og Otto Gregussen.