Fiskarlaget Nyheter

24.11.2017 08:30
Varsler mulige forstyrrelser
Jamming i Trøndelag
Varsler mulige forstyrrelser
Antennearbeid ombord i Polarlys
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Mandag 27. november kan det bli lokale forstyrrelser på navigasjonssystemer i Trøndelag når Forsvaret forskningsinstitutt skal gjøre planlagt signalforstyrring på hurtigruteskipet MS Polarlys.

Det er den nasjonale sivile frekvensforvaltningen Nkom som har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) tillatelse til å forstyrre, såkalt jamme, de satellittbaserte GNSS-signalene mens hurtigruteskipet MS Polarlys er ved kai og underveis fra Trondheim til Rørvik mandag 27. november.

Lokal forstyrrelse

FFI opplyser at fartøy og andre brukere av GNSS-utstyr, og da snakker vi også om GPS, kan oppleve at de får redusert signal eller bortfall av tilgang til GNSS-signaler i korte perioder i det aktuelle tidsrommet.

GNSS er en fellesbetegnelse for satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning.

Når og hvor?

Hurtigruteskipet MS Polarlys har ankomst til Trondheim kl. 06:00 og avgang kl. 12:00, med ankomst Rørvik kl. 20:45. Forsvarets forskningsinstitutt har tillatelse til å gjøre sine forsøk i tidsrommet fra klokken 08-21.

Dette betyr at det i og rundt fartøyet både i Trondheim havn og langs seilingsruten til MS Polarlys fra Trondheim til Rørvik kan bli forstyrrelser eller bortfall av signaler i en avstand på opptil 1 500 meter rundt fartøyet.

Flere involvert i testene

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Norsk Romsenter (NRS) samarbeider om å etablere grunnlagsinformasjon om forstyrrelser (interferens) på radiofrekvenser, som er viktig for å kunne sikre pålitelig tilgang til bruk av Global Navigation Satellite System (GNSS).

Det er FFI i samarbeid med Kongsberg Seatex AS som skal forstyrre (jamme) GNSS-signaler ombord på hurtigruteskipet MS Polarlys. 

  • Stans av jamming kan skje via kontakt til MS Polarlys mobil 994 87 275