Fiskarlaget Nyheter

01.02.2018 10:55
-Viktig næringsnytte
FHF med 2017-rapport
-Viktig næringsnytte
Kjell Ingebrigtsen er jevnlig i kontakt med FHF og administrerende direktør Geir Andreassen (t.v.).
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Det gjøres en omfattende jobb med stor effekt og nytte for næringen. Dette sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen i forbindelse med at FHF presenterer sin årsoversikt.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har til enhver tid om lag 150 pågående FoU-prosjekter.

FHF har nå lagt ut resultater fra avsluttede prosjekter i 4. kvartal 2017 og samlet for hele 2017.

Ved å gå til FHFs nettsider (link) finner du oversikt over nylig avsluttede FHF-prosjekter og hovedresultatene derfra. Prosjektene er fordelt på områdene havbruk og villfisk.

Hensikten med oversikten er å lette tilgjengeligheten til prosjektene og resultatene fra disse.

-Dette er en god tilgjengeliggjøring for oss i næringen det bidrar til økt konkret innsikt og nytte av det omfattende arbeidet som gjøres, sier Kjell Ingebrigtsen.

I oversikten finner du en kortfattet beskrivelse av hva hovedresultatene fra prosjektene sett i lys av hva som var målsettingen. Prosjekttitlene har klikkbare lenker til prosjektsidene for ytterligere informasjon og prosjektleveranser.

-Vi har jevnlig kontakt med FHF og spiller over hva vi definerer som næringsrelevant å gå dypere ned i. Det er også et privilegium vi kan utnytte enda mer. Jeg oppfordrer derfor hele fiskerinæringen til å bruke oss som oppspillpunkt overfor FHF til å utfordre dem til å ta tak i gode og næringsrettede prosjekter som kan undersøkes og utvikles til gavn for næringen.