Fiskarlaget Nyheter

07.02.2018 14:05
Fiskerne vil holde rent
«Hold Norge rent»
Fiskerne vil holde rent
Sonja Elin Kleven Jakobsen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag deltar denne uken under den årlige konferansen til «Hold Norge rent». – Under innledningen av konferansen fikk vi applaus for landsmøtevedtaket om rent hav, sier seniorrådgiver Sonja Elin K. Jakobsen.

Sonja Elin Kleven Jakobsen begynte i januar i år i en stilling som innebærer delansvar for Fiskarlagets arbeid med reguleringer og miljøsaker.

Hun har alt rukket å treffe en god del av de aktuelle organisasjonene og fagmiljøene i forvaltningen som vi oftest er i kontakt med, og denne uken deltar hun med innlegg under den årlige konferansen til «Hold Norge rent» som i år holdes i Oslo.

Omfattende arbeid

Norges Fiskarlag har en aktiv holdning til rent hav og til at både fiskere og folk flest skal skjønne betydningen av gode holdninger til avfallshåndtering.

– Hver og en av oss kan gjøre litt, og det har stor betydning for sluttsummen, sier den nye medarbeideren i Fiskarlaget.

Hun skal onsdag ettermiddag holde et foredrag for konferansen om organisasjonens generelle holdninger og arbeid med marint avfall, og om hvordan vi følger opp landsmøtets nyeste vedtak fra november 2017. (Rent hav vårt fortrinn og felles ansvar – link til vedtaket)

– Jeg skal i foredraget fokusere på marin forsøpling og hva vi kan gjøre. Jeg skal også fortelle om hva vi gjør i Fiskarlaget, altså arbeid som har pågått og pågår også uavhengig av vedtaket vårt fra landsmøte, forteller hun.

Internasjonalt samarbeid

Sonja Elin K. Jakobsen kommer også til å informere om Norges Fiskarlags internasjonale samarbeid, der vi har gått sammen og gjort en avtale mellom norske, islandske og russiske fiskere om marint avfall.

– Ellers vil jeg fokusere på at vi må dra lasset sammen, og at vi på vegne av fiskerne vil synliggjøre at våre medlemmer er avhengig av gode avfallsløsninger i havnene. Dette er langt fra godt nok per i dag, påpeker seniorrådgiveren.

Hun kommer også til å formidle syn på og tilnærminger til tematikk som deponi og olje, samt tilsvarende miljøsaker.

Også Erna Solberg

Onsdag ettermiddag er miljø også ett av temaene når leder Kjell Ingebrigtsen møter statsminister Erna Solberg i hennes årlige kontaktutvalgsmøte med partene i arbeidslivet.

– At vi to ganger på samme dag adresserer dette viktige temaet sier litt om at vi er påkoblet og har en aktiv tilnærming til miljøsaken, mener Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Se programmet for årets Hold Norge Rent-konferanse