Fiskarlaget Nyheter

08.02.2018 08:05
Kvalitetstilsyn i 2018
Mattilsynet informerer
Kvalitetstilsyn i 2018
Knut Eriksen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Mattilsynet har sendt ut et informasjonsskriv som omfatter alle som jobber i sjark, not- og snurrevadflåten. Mattilsynet informerer om hva som vil bli ført tilsyn med under årets vinterfiske.

Tilsynsresultatene fra fjorårets vintersesong viser at mange fartøy har forbedret renholdet sitt det siste året. Det er likevel viktig å fortsette arbeidet slik at den hygieniske standarden opprettholdes og heves der det er nødvendig, heter det i informasjonen fra Mattilsynet.

Under fjorårets sesong ble det gitt flere pålegg på nedkjølingsrutiner og oppbevaring av fisk om bord (dvs. mengde fisk i forhold til vann i karene). Mattilsynet opplyser at det i år vil bli videreført tilsyn med fangstbehandling og renhold og vedlikehold om bord.

Fangstbehandling

Ved tilsyn vil Mattilsynet sjekke om fisken er tilfredsstillende bløgget og utblødd. Mengden fisk som tas om bord skal stå i forhold til kapasiteten på fartøyet. Ved sløying om bord skal dette gjøres snarest mulig, og før kvalitetsforringelse oppstår, påpeker tilsynet.

Videre sjekkes nedkjølingsrutiner, og at fisker har et bevisst forhold til temperaturen i råstoffet. Nedkjøling skal starte så raskt som mulig etter at fisken er tatt om bord.

Vann fra havnebasseng er urent og skal ikke brukes til renhold av utstyr eller til oppbevaring av fisk, understreker Mattilsynet.

Renhold og vedlikehold av fartøy og utstyr

Under tilsyn vil det bli sjekk av innredning og utstyr som er i direkte og indirekte kontakt med fisken. For eksempel i kar/kontainere, på transportbånd og under «hevebunn» i sløyebinge/skyllekar.

Kar som har hull eller sprekker, og er tydelig misfarget mellom lagene må repareres eller byttes ut, advarer Mattilsynet.

Få støtte fra Fiskarlaget!

Norges Fiskarlag har utarbeidet to egne hygienepermer ("Saltkokte reker" og "Hygiene og kvalitet") som skal være til hjelp i arbeidet med å sikre kvaliteten og de hygieniske forholdene om bord. Permene er gratis for deg som er Fiskarlagsmedlem, og kan fås tilsendt ved henvendelse til Norges Fiskarlag.

– Vi har et tett samarbeid med Mattilsynet, og vi har samrådd oss med dem i arbeidet med de to hygienepermene. Vi oppfordrer de av våre medlemmer som ennå ikke har skaffet seg den av permene de har behov for, om å gjøre dette snarest, oppfordrer Knut Eriksen som er fagansvarlig i Fiskarlaget.

Gå til skjema for bestilling av Fiskarlagets hygieneperm