Fiskarlaget Nyheter

28.06.2018 14:20
Få varsel om stabilitetsfare
FHF-prosjekt
Få varsel om stabilitetsfare
Skjermbilde av stabilitetskalkulatoren inne i kartplotteren
Foto: Skjermfoto fra FHF

En ny programvare kan gjøre hverdagen på havet mye sikrere. En stabilitetskalkulator kan nå legges inn i kartplotteren for å gi varsel til båtfører ved potensielt farlige situasjoner. Prosjektet er finansiert av FHF.

En stabilitetskalkulator som automatisk måler båtens øyeblikkelige stabilitet er nå utviklet. Denne gode nyheten kommer fra FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Arbeid om bord i mindre fiskebåter er risikofylt, og kalkulatoren omtales som et viktig tiltak som kan redusere antall uønskede hendelser.

Skal øke tryggheten

I forbindelse med å trygge fiskerens arbeidsplass er det sentralt å kontrollere båtens sjøegenskaper. Alle fartøy kan lastes uheldig, noe som kan skape en utrygg båt. Dersom last legges høyt i båten kan skipet ha rolige, behagelige bevegelser, men dårlig stabilitet. Dersom tyngdepunktet legges for lavt i båten kan skipet oppnå god stabilitet, men kan respondere med krappe bevegelser som kan gi både store akselerasjoner og større strukturelle belastninger. Det er derfor viktig at fiskeren er klar over konsekvensen av å flytte last.

FHF-prosjekt

Det finnes i dag ulike metoder for å estimere et skips stabilitet. Alle metodene har både fordeler og ulemper, og ingen estimerer båtens stabilitet 100 % riktig. Derfor ønsket FHF å finansiere dette prosjektet med mål om å utvikle en programvare som er tilpasset fiskebåter og som varsler fisker mot farlige lastkondisjoner.

Testene er ferdige

Programvaren er nå utviklet og testet med gode resultater. Programvaren analyserer båtens bevegelser og kobler dette opp mot båtens stabilitet. Den varsler båtfører ved potensielt farlige situasjoner. Dette vil gjøre livet som fisker litt sikrere.

I tillegg kan man bruke stabilitetskalkulatoren som et planleggingsverktøy hvor båtfører enkelt kan legge inn aktuell/planlagt lastkondisjon og kontrollere båtens stabilitet før de legger ut på havet.

Kalkulatoren kan leveres som en egen applikasjon til kartplottere.

Systemet vurderes til å være et godt hjelpemiddel for fisker og vil kunne varsle ved en farlig situasjon.

Les mer om prosjektet her