Fiskarlaget Nyheter

06.07.2018 08:55
Skaff deg hjertestarter!
Gjør som Landsstyret
Skaff deg hjertestarter!
Alle styremedlemmene på bildet har benyttet seg av det gunstige tilbudet og har nå hjertestarter tilgjengelig om bord på sin arbeidsplass.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

– Bruk noen minutter i sommer på det som kan bli et livreddende grep. Det sier styreleder Otto Gregussen i Fiskernes Ulykkeskasse (FU) i en oppfordring til norske fiskere om å søke tilskudd til innkjøp av hjertestarter.

Fiskernes Ulykkeskasse (FU) gir nå støtte på 5 000 kroner til innkjøp av hjertestartere. Også opplæring i bruk av den livreddende innretningen dekkes etter søknad, opplyser styrelederen i FU.

Otto Gregussen skryter samtidig av medlemmene i Norges Fiskarlags Landsstyre.

– Alle styremedlemmene på bildet til denne saken har benyttet seg av det gunstige tilbudet og har nå hjertestarter tilgjengelig om bord på sin arbeidsplass.

Alle kan få

Fiskernes Ulykkeskasse hadde frem til 2017 et avgrenset mandat for tilskudd. Nå er imidlertid vedtektene endret slik at det kan gis tilskudd til forebyggende tiltak, som hjertestarter. FU har vedtatt at det gis et tilskudd på 5 000 kroner.

– Alle som ønsker å benytte denne muligheten kan bruke det vedlagte skjemaet under og jo fortere du søker, jo fortere kan hjertestarteren komme på plass om bord, sier Knut Eriksen (t.v.) på bildet over. Han er forretningsfører i FU.

Eriksen opplyser at det generelle prisnivået på en hjertestarter er drøyt 10 000 kroner. – Alle fiskere kan søke om støtte fra Fiskernes Ulykkeskasse, legger han til. Han minner også medlemmer av Fiskarlaget om at de kan benytte seg av en gunstig medlemsfordel knyttet til hjertestartere.

Medlemsfordel

Norges Fiskarlag har inngått totalavtale om kjøp, service og kurs i bruk av hjertestartere med bedriften Trygg Partner.

Fiskarlagets medlemmer får kjøpe hjertestarter til 8 500 kroner fra selskapet Trygg Partner. Avtalen er betydelig under markedspris og du får etter søknad en refusjon av 5 000 av kjøpskostnaden fra Fiskernes Ulykkeskasse, samt også muligheten til å få dekket kostnader til opplæring gjennom FU.

Fiskerfordel

Norges Fiskarlag administrerer FU og kontaktperson i Fiskernes Ulykkeskasse er Knut Eriksen, som kan kontaktes via Fiskarlagets sentralbord 73 54 58 50.

Fiskernes Ulykkeskasse, søknadsskjema

Informasjonsark, hjertestarteravtale, Trygg Partner