Fiskarlaget Nyheter

11.09.2018 09:05
«Kyst, fisk og framtid»
Konferanse 22. nov i Tromsø
«Kyst, fisk og framtid»
«Ballstadværing»
Foto: Skogsøy Båt

Kystflåten har en unik posisjon i norsk fiskerinæring og historie. Men hvilken rolle skal den spille i framtiden? Det er bakteppet for konferansen «Kyst, fisk og framtid», som går av stabelen i Tromsø 22. november. Stortingspolitikere har allerede meldt sin ankomst.

Konferansen «Kyst, fisk og framtid», er et felles initiativ fra Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge for å sette fokus på utviklingen av fiskerinæringa og kysten i årene fremover. De har fått med seg Fiskeri- og Havbruksnærings Forskningsfond (FHF) på arrangørsiden.

Etter at Kvoteutvalget, også kalt Eidesenutvalget, la fram sin melding «Et fremtidsrettet kvotesystem» i desember 2016 arbeider departementet med en oppfølging. Planen er at det fremmes en stortingsmelding for framtidens kvotesystem i løpet av Stortingets vårsesjon 2019.

Håper minister kommer

 Allerede har flere stortingspolitikere sagt de kommer til konferansen i Tromsø 22. november, og arrangørene håper også at ny fiskeriminister Harald Tom Nesvik kommer.

– «Kyst, fisk og framtid» blir høstens viktigste møteplass for representanter fra næringa og politikken. Viktige rammebetingelser skal avklares i denne stortingsperioden, og med konferansen vil vi løfte fram faglig innsikt og vise fram en moderne og framtidsrettet næring, sier Jon Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget Nord.

Bildetekst: Jon Erik Henriksen er daglig leder i Fiskarlaget Nord                                                                               Foto: Fiskarlaget Nord

Definere kystene rolle

Det er altså i kjølvannet av Eidesen-utvalgets innstilling og forventningene knyttet til den kommende stortingsmeldingen at konferansen finner sted. Arrangørene mener resultatet av den pågående politiske prosessen vil bidra til å definere fiskeri- og kystnæringas framtidige rolle i Norge.

– Fiskeripolitikken har stor betydning for kysten. Samspillet mellom fiskeflåten, fiskeindustrien og lokalsamfunnene har vært en bærebjelke i mange tiår. Nå står vi foran politiske veivalg som vil påvirke næringa, og vi vil gjennom konferansen invitere til en bred debatt om utviklingstrekk og konsekvenser av ulike valg, sier Sverre Johansen, direktør industri i Sjømat Norge.

Arrangørene forteller at konferansen vil belyse potensialet til en framtidsrettet, kvalitetsbevisst og verdiskapende kystnæring, der blant annet forskning og utvikling står sentralt. Konferansen forventer å samle et stort antall deltakere fra et bredt spekter av aktører innen fiskeri, landbasert næring, politikk, forskningsinstitutter og organisasjoner.

Bildetekst: Sverre Johansen er direktør for industri i Sjømat Norge                                                                            Foto: Sjømat Norge

Bred diskusjon

– Vi legger opp til en bred diskusjon hvor ulike stemmer både i og utenfor næringa slipper til, og dette vil være en glimrende anledning for politikerne våre til å få oppdatert kunnskap om næringa, sier Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.

For å belyse sentrale problemstillinger har arrangørene involvert UiT – Norges Arktiske Universitet og Nofima. Sparebank1 Nord-Norge, Innovasjon Norge, Norges Råfisklag og Finnmark fylkeskommune er også med som bidragsytere.

– Fiskarlaget Nord og Sjømat Norge har et godt samarbeid, og vi tror det er viktig å vise hvor viktig kystfiskeflåten er som leverandør til fiskeindustrien i Norge, sier Sverre Johansen i Sjømat Norge.

På konferansen blir det presentert nye filmer som forteller den moderne kysthistorien. Programmet blir klart i løpet av de nærmeste dagene.

Påmelding med programinfo finner du her

For ev kontakt
  • Sverre Johansen, mobil 98 05 15 07
  • Jon-Erik Henriksen, mobil 90 88 00 16