Fiskarlaget Nyheter

28.09.2018 16:15
JAn Fredriksen gjenvalgt
Årsmøtet i Nordland
JAn Fredriksen gjenvalgt
Jan Fredriksen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Jan Fredriksen fra Bø ble ved avslutningen av årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag fredag ettermiddag gjenvalgt som styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag. Han går dermed inn i sitt fjerde år i denne rollen. Kjell Bjørnar Bakken fra Bodø ble gjenvalgt som lagets nestleder.

Nytt styremedlem i Fylkesfiskarlaget er Ørjan Sandnes fra Vestvågøy som erstatter Cato Eltoft som ikke stilte til gjenvalg.

Jim Patrick Johansen fra Dønna er også ny i styret. Han erstatter Asle Aakerøy som heller ikke stilte til gjenvalg.

Bjørn Hugo Bendiksen fra Moskenes ble gjenvalgt som styremedlem for neste toårsperiode.

Alle valgene til styret var enstemmige.

Stig Atle Sivertsen (Bodø), Gudmund Sture Rognan (Øksnes), Alfinn Hansen (Vågan) og Ove Jonny Måsøy (Brønnøy) var ikke på valg og sitter i styret ytterligere ett år.