Fiskarlaget Nyheter

04.10.2018 08:55
Eksporten: 71 milliarder
Ny rekord i 2018?
Eksporten: 71 milliarder
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Kan sjømateksporten bryte grensen på 100 milliarder i 2018? Det er i alle fall klart at Norge har eksportert to millioner tonn sjømat til en verdi av 71 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumøkning på 174 000 tonn og en verdiøkning på 2,3 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

I september eksporterte Norge 160 000 tonn sjømat til en verdi av 7,7 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 21 prosent, mens verdien falt med 4 prosent eller 307 millioner kroner fra samme måned i fjor, viser en oversikt fra Norges sjømatråd.

- Hittil i år har vi eksportert for 71 milliarder kroner i hele sjømatkategorien. Dette er drevet av god pris på blant annet torsk og økning i volum på laks. Samtidig har valutaeffekten totalt sett vært positiv for norsk sjømateksport i 2018. Dette tegner for at 2018 blir et rekordår. Om vi skal passere den «magiske grensen» på 100 milliarder i eksportverdi i år må blant annet verdien på laks betydelig opp for fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig går en spennende sild- og makrellsesong i møte med potensial for verdivekst, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Asbjørn Warvik Rørtveit.

Se video hos sjømatrådet som viser tall og fakta på to minutter

Fakta så langt i år:

Laks: Hittil i år har Norge eksportert 759 000 tonn laks til en verdi av 49,4 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 50 000 tonn eller 7 prosent, mens verdien har økt med 4 prosent eller 1,7 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Ørret: Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumøkning på 22 prosent, mens verdien økte med 4 prosent eller 82 millioner kroner fra samme periode i fjor. 

Torsk: Hittil i år har Norge eksportert 57 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2,1 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 4 prosent, mens verdien økte med 3 prosent eller 65 millioner kroner fra samme periode i fjor.

  • September: Norge har eksportert 1 400 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 57 millioner kroner i september. Det er en volumnedgang på 9 prosent, mens verdien er på samme nivå som i fjor

Klippfisk: Hittil i år har Norge eksportert 65 000 tonn klippfisk for 3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 3 prosent, mens verdien økte med 5 prosent eller 138 millioner kroner fra samme periode i fjor.

  • September: Norge har eksportert 9 600 tonn klippfisk til en verdi av 474 millioner kroner. Det er en volumøkning på 8 prosent, mens verdien økte med 16 prosent eller 67 millioner kroner fra september i fjor.
  • Seien trekker opp volumene, og torsken som trekker opp prisen.

Saltfisk: Hittil i år har Norge eksportert 25 000 tonn saltfisk til en verdi av 1,2 milliard kroner. Det er en volumøkning på 5 prosent, mens verdien økte med 18 prosent eller 183 millioner kroner fra samme periode i fjor.

  • September: Eksporten er på 1 300 tonn saltfisk til en verdi av 61 millioner kroner. Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 11 prosent eller 6 millioner kroner.

Tørrfisk: Hittil i år har Norge eksportert 3 200 tonn tørrfisk til en verdi av 436 millioner kroner. Det er en volumøkning på 13 prosent, mens verdien økte med 14 prosent.

  • September: Norge har eksportert 451 tonn tørrfisk til en verdi av 64 millioner kroner. Det tilsvarer en volumreduksjon på 8 prosent og en verdireduksjon på 13 prosent.

Sild: Hittil i år har Norge eksportert 199 000 tonn sild for 1,8 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 13 prosent og en nedgang i verdi på 6 prosent eller 103 millioner kroner.

  • I september har Norge eksportert 18 000 tonn sild til en verdi av 179 millioner kroner. Det er en volumøkning på 50 prosent, mens verdien økte med 28 prosent eller 39 millioner kroner. De største markedene for sild hittil i år har vært Tyskland, Polen og Litauen.

Makrell: Det er eksportert 93 300 tonn makrell for 1,2 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 31 prosent, mens verdien falt med 27 prosent eller 463 millioner kroner.

  • September: Norge har eksportert 7 000 tonn makrell til en verdi av 105 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 74 prosent, mens verdien falt med 68 prosent eller 225 millioner kroner. De største markedene for makrell hittil i år har vært Japan. Kina og Sør-Korea.

Kongekrabbe: Hittil i år har Norge eksportert 1500 tonn kongekrabbe for 437 millioner kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent, mens verdien økte med 15 prosent eller 58 millioner kroner. De største markedene for kongekrabbe har hittil i år vært Sør-Korea, USA og Nederland.

Reker: Hittil i år er det eksportert 6 900 tonn reker til en verdi av 568 millioner kroner. Det er en volumøkning på 4 prosent, mens verdien økte med 16 prosent eller 77 millioner kroner.

Se hele pressemeldingen fra Sjømatrådet med tall og grafikk