Fiskarlaget Nyheter

04.10.2018 14:50
Nesvik strammer inn
Regelverk på høring
Nesvik strammer inn
Kjell Ingebrigtsen og Harald Tom Nesvik
Foto: Jan-Erik Indrestrand

- Dette er rask og god saksbehandling. Det uttaler Fiskarlaget etter at Nærings- og fiskeridepartementet har sendt den varslede innstrammingen i lusemiddelregelverket på høring.

-At ministeren tar grep på denne måten viser at Fiskarlagets seriøse arbeid med denne problematikken nytter, slår leder av Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, fast. 

Føre var-tilnærming

Departementet viser til at kunnskapen om legemidlenes påvirkning på havmiljøet er økende, og at hovedformålet med det nye forslaget er å forhindre uakseptable miljøeffekter. Det foreslås derfor å forby badebehandling med legemidler i anlegg som ligger i/nær reke- og gytefelt. Slik behandling må nå foregå i brønnbåt.

I tillegg må brønnbåten slippe behandlingsvannet på egnet sted. Forslaget regulerer i utgangspunktet ikke utslipp av legemidler ved lokaliteter som ligger mer enn 500 m unna reke- og gytefelt. Også her vil det imidlertid komme presiseringer i en ny veileder.

- Det aller viktigste er kanskje at denne innstrammingen foreslås ut fra en føre-var-tilnærming. Inntil nå har det i realiteten vært fiskerne som har hatt bevisbyrden, før effektive tiltak har kunnet settes i verk. Å føre sikre bevis for hvilke miljøeffekter lusemidler kan ha på krepsdyrbestander og havmiljøet er svært krevende, sier Ingebrigtsen.

Høringsprosess

- Dette er en sak som er svært viktig for fiskerne. Vi vil derfor underlegge saken en grundig behandling i organisasjonen fram mot høringsfristen, som er 15. november. Fiskarlaget vil samtidig søke videre dialog om virkningsfulle og kostnadseffektive tiltak, både med oppdrettsnæringen, forvaltningen og andre, avslutter Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag har over tid bidratt til å kartlegge mulige sammenhenger mellom havbruksnæringens bruk av ulike lusemidler og påvirkninger disse midlene har på ulike arter.