Fiskarlaget Nyheter

10.10.2018 13:30
Sildelaget tar tak
Egne markedsmidler
Sildelaget tar tak
Sild i disk
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Sildesalgslag har bevilget ni millioner av egne midler for å opprettholde markedssatsingen på pelagisk villfisk i viktige norske markeder.

-Sjømatrådet får bare småpenger til å gjøre jobben de er satt til når vi nå virkelig kjemper for en posisjon i store, kritiske fiskemarkeder i Asia og Europa, sier styreleder Jonny Garvik i Norges Sildesalgslag.

Markedsavgiften for pelagisk fisk (sild, makrell og lodde), er i løpet av kort tid redusert fra 0,75 til 0, 3 prosent av totaleksporten. Det har redusert budsjettene fra 40 millioner i 2017 til 30 millioner i 2018 og vil kutte dem ytterligere ned til 10 millioner i 2019.

- Vi er tilbake på nivået for markedsarbeid som vi hadde for rundt 15 år siden.

 Sildelaget opplyser i en pressemelding at de bevilgede pengene vil bli disponert i tett samarbeid med Sjømatrådet. En prosjektgruppe skal bidra med innspill til prioriteringer og grep for de ekstra midlene, som altså dobler den planlagte summen for pelagisk markedsarbeid i 2019. Midlene kan brukes både til generisk markedsføring og i forbindelse med eventuelle bedriftsinitiativ. 


- Hele hensikten med markedsavgiften er at næringen sammen bidrar til felles posisjonering av næringens og Norges beste. Denne nødløsningen vi nå gjennomfører er en alternativ finansiering av pelagisk markedsføring for 2019. Fra 2020 er det vår forventning at myndighetene har sørget for at finansieringen av pelagisk markedsføring gjennom Sjømatrådet er kommet opp på et bærekraftig nivå, sier styreleder Jonny Garvik i pressemeldingen du kan lese her (link til Sildelaget).