Fiskarlaget Nyheter

12.10.2018 09:20
Utvider for Bankfiske
Makrelldorgerne
Utvider for Bankfiske
Foto: Norges Fiskarlag

Sjøfartsdirektoratet har innvilget søknad om utsatt dato for begrensning i fartsområde for fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter. Bakgrunnen er utfordringer i fisket for makrelldorgerne.

Norges Fiskarlag søkte denne uken om forlenget frist for å kunne operere ut til 100 nautiske mil for fiskefartøy mellom 8 og 10,67 meter.

Sjøfartsdirektoratet har fredags svart at de aksepterer at dekkede fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 10,67 meter kan operere ut til 100 nautiske mil fra grunnlinjen sør for 63 grader N frem til 1. november 2018. Samme frist gis også for å ta hensyn til overising i stabilitetsberegningene.

Det er et stort antall mindre makrelldorgere som heller ikke i år har hatt tilstrekkelig tilgang på makrell for å kunne fiske sine kvoter til nå, noe som er bekreftet av kvotedata fra Norges Sildesalgslag. Pr. 11. oktober 2018 gjenstod det 11208 tonn av en kvote på 13847 tonn som var tildelt fartøy som fisker med garn og snøre. Sjøfartsdirektoratet at det er lagt stor vekt på den spesielle kvotesituasjonen for denne fartøygruppen dette kvoteåret.

I vedtaket fra Sjøfartsdirektoratet understrekes det at utvidelsen som nå er gitt ikke må tolkes slik at direktoratet har vurdert at det for alle fartøy i gruppen under alle forhold vil være tilrådelig, eller forsvarlig, å utnytte utvidelsen helt eller delvis. Dette gjelder spesielt de minste fartøyene i gruppen fra 8 til 10,67 meter, og særlig de som ikke har blitt kontrollert av godkjent foretak og fått utstedt fartøyinstruks. Direktoratet ber derfor om at den enkelte fartøyeier/skipper utviser godt skjønn og sjømannskap ved planlegging og utøvelse av fisket.

Om fartsområde:

Et dekket fiskefartøy med største lengde 8 til 10,67 meter kan ikke benyttes i større fartsområde enn Bankfiske I. I perioden 15. mai til 30. september kan fartsområdet utvides til Bankfiske II, begrenset til 100 nautiske mil fra grunnlinjen. Begrensningen er satt med tanke på at dette er små fartøy og fartsområdet utenfor bankfiske I anses som utfordrende å operere i på høst- og vinterstid for små fartøy med tanke på å ivareta sikkerheten til mannskap og fartøy.