Fiskarlaget Nyheter

12.10.2018 13:15
Ikke driftsordning
Makrell i kystgruppen
Ikke driftsordning
Makrelldorger
Foto: Scanfishphoto

Det blir ikke en midlertidig driftsordning for fisket etter makrell for fartøy i kystgruppen i 2018. Departementet har fredag varslet om at de ikke kan imøtekomme Fiskarlagets anmodning.

Norges Fiskarlag sendte 27. september et brev til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) med forespørsel om å innføre en midlertidig driftsordning i kystfartøygruppens fiske etter makrell for resten av kvoteåret 2018.

I svaret fra NFD heter det:

«Dere viser til at den minste makrellflåten befinner seg i en vanskelig situasjon. Dette gjelder særlig fartøyene i garn- og snøregruppen. Dere viser også til at dere er innforstått med at en driftsordning reiser mange prinsipielle spørsmål, men at den økonomiske situasjonen for den minste flåten er så prekær at det er nødvendig å innføre en midlertidig ordning.

Departementet har etter en nærmere vurdering ikke funnet å kunne imøtekomme deres henvendelse. Selv om vi har forståelse for at den minste makrellflåten er i en vanskelig situasjon, ser vi likevel flere grunner til ikke å innføre en slik ordning nå.

For det første innebærer Fiskarlagets forslag noe prinsipielt nytt som fortjener en grundigere vurdering før det eventuelt innføres, særlig når departementet parallelt arbeider med prinsipielle problemstillinger i forbindelse med oppfølgingen av Eidesen-utvalget.

For det andre er det slik at inntektsgrunnlaget for fartøy i de fleste fiskerier vil variere fra år til år på grunn av biologiske forhold, og kanskje særlig i de pelagiske fiskeriene. Dette er noe fartøyeierne må ta høyde for i planleggingen av driften.

For det tredje vil forslaget innebære et betydelig mer komplisert regelverk.

For det fjerde vil forslaget kunne legge til rette for skjult strukturering uten at fartøy permanent tas ut av fiske. Dette vil kunne skape press på forvaltningen for å forlenge ordningen neste år, og det kan jo heller ikke utelukkes at den vanskelige tilgjengeligheten for makrell vil vedvare.»