Fiskarlaget Nyheter

17.12.2018 08:05
Formidlet fisk til 5000
Aktiv med skoleverket
Formidlet fisk til 5000
Kari deler ut smaksprøver på sjømat til ivrige elever.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Mer enn 5 000 trønderske skoleelever har nå gjennomført ett av formidlingsprosjektene som gjør at elevene nå kan mer om kystens fisk, mat og kultur. Det er takket være biolog, forfatter og formidler Kari Helene Bachke Andresen fra Trondheim.

Siden 2014 har Kari Helene Bachke Andresen arbeidet med å formidle mat og marine arter til skoleelever i Trøndelag, gjennom formidingsoppleggene «Velkommen av havet – historien bak smaken» og «Matkultur og historiefortelling»

Disse er gjennomført og utviklet i samarbeide med skolene og Den Kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag og Trondheim. Dyktige kokker har vært engasjert for å gi elevene både kunnskap og bistand for å lage spennende og god mat av egenfanget sjømat. Oppleggene er gjennomført sammen med flere frivillige medspillere som fiskere, sjømatbedrifter og lokale ressurspersoner. NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim er en viktig samarbeidspartner ved gjennomføring av de største formidlingsoppleggene for skolene i Trondheim.


3800 i Trondheim

Bare i høst har 670 elever og lærere i Trondheim deltatt i «Velkommen av havet – historien bak smaken» med utgangspunkt i boka «Velkommen av havet – mer enn en kokebok». Dette opplegget er gjennomført for skolene i Trondheim for femte år på rad og hun beskriver interessen som stor og elevene som både nysgjerrige og vitebegjærlige.

Rundt 3 800 elever i Trondheim har til nå deltatt i skoleopplegget i byen, som kjøres i et samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet. De stiller opp med sin stab, samt at studenter ved marin biologi ved NTNU engasjeres. Dyktige kokker engasjeres for å formidle sin kunnskap og dele sin matglede med elevene, forteller biologen. Dette tilbudet har vært finansiert med vesentlig støtte fra næringslivet de siste årene.

I samme periode er det også utviklet egne tilbud for både kystskoler og restaurant- og matfag, og reiseliv for andre skoler i Trøndelag innen samme tematikk. Tilbakemeldingene er svært gode, og en rekke skoler ønsker å fortsette med disse.

Mer på gang

Gjennom flere oppslag har også vi i Fiskarlaget omtalt arbeidet til Kari Helene Bachke Andresen, der hun ønsker å gi elevene historier bak smakene og inspirere til større matopplevelser.

Etter en tids samarbeid med Restaurant- og matfag ved Strinda kom det også fram ønsker fra leder ved avdelingen Geir-Rune Larsen om å utvikle et opplegg sammen med reiseliv, hvor en kan se hvordan matkulturen har endret seg, og bidra til at elevene kan bli bedre kjent med sin matkultur og formidle dette til sine gjester. Etter en utviklingsfase i samarbeid med Thora Storm reiseliv og NTNU Vitenskapsmuseet ble «Matkultur og historiefortelling» gjennomført av de fleste restaurant- og matfag klassene i det tidligere Sør-Trøndelag i vår.

I tillegg ble det gjennomført en pilot for grunnskoler i Trondheim, for en forenklet variant, som kan nå ut til flere elever.

– Potensialet for «Matkultur og historiefortelling» for skoler i Trondheim vurderer jeg som like stort som for «Velkommen av havet – historien bak smaken» forteller hun.

Ambisjonen fremover mot 2020 er å jobbe for å få på plass et videre gode tilbud for skolene. DKS er den viktigste samarbeidspartnerne. De har årlige vurderinger av produksjoner som tilbys skolene, så deres vurderinger er bestandig spennende. Så får vi se om DKS og gode støttespillere blir med og støtter videreføring og utvikling videre.

Skolene signaliserer positivt til videreføring. Skulle noen være i tvil, så ønsker jeg å jobbe med dette videre.

– Så skal vi ikke se bort ifra at det ligger nye bokprosjekt til modning heller, antyder bilogogen vagt. Du kan for øvrig se mer om er om undervisningsoppleggene på www.velkommenavhavet.no.