Fiskarlaget Nyheter

17.12.2018 13:45
70 jubilerte for 100
Lokallag jubilerte
70 jubilerte for 100
Kåre Heggebø delte flotte ord og en fargerik bukett med Erling Skåtøy
Foto: Karin Heggebø

Grand Hotell var rammen for 100-årsmarkeringen av det lokale fiskarlaget da Eigersund og Sokndal Fiskarlag rundet år. Hele 70 personer, derav to ordførere, deltok i festen.

Erling Skåtøy er synonymt med fiskarlagsarbeid i området og han ble i den formelle delen av møtet gjenvalgt som leder.
Vervet har han allerede akslet i 20 år. Hans mangeårige engasjement er noe av det som lå bak da han tilbake på landsmøtet i 2013 ble utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag.

Lokallagets betydning og det lokale engasjementet ble trukket frem av Kåre Heggebø, som hilste jubilanten.
Heggebø har flere hatter, i og med at han både er lokal, er leder i Fiskarlaget Vest og andre nestleder i Norges Fiskarlag.

Han påpekte i sin hilsen at lokallagsarbeidet er selve fundamentet i organisasjonen og at Fiskarlaget er avhengig av gode lokale krefter for å fungere som et samlende og helhetlig organ for fiskerne.

– Og vi har så visst hatt god lokal ledelse i dette lokallaget, sa han og takket Erling Skåtøy for hans lange engasjement og for at han fortsatt vil være aktiv.

Kåre Heggebø understreket også at Fiskarlaget bokstavelig talt hadde sitt utspring nedenfra, fra fiskere som arbeidet for å samle kreftene lokalt og regionalt.

Han viste til at lokallaget markerer 100-årsjubileum hele åtte år før vi kan feire hovedorganisasjonens tilsvarende jubileum i 2026.

Så kan vi legge til at Fiskarlaget Vest er i full gang med forberedelsene til sitt eget jubileum i og med at de selv runder 100 neste år.

Det kan også sies at den formelle delen av årsmøtet ble gjennomført rimelig raskt, etterfulgt av en tre timer lang jubileumsmarkering. Ifølge rapportene var det en meget trivelig og innholdsrik markering.

 Norges Fiskarlag slutter seg til gratulantene!