Fiskarlaget Nyheter

03.01.2019 14:45
Kystvakten på besøk
Startet året med KV
Kystvakten på besøk
Kursdeltagerne har opp mot 15 års fartstid i Kystvakten og er fremtidige ledere i organisasjonen. Skolesjef Endre Barane står bakerst sammen med Kjell Ingebrigtsen og Otto Gregussen.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag startet 2019 med «inspeksjon» fra Kystvakten. Besøket er et ledd i utdannelsen av ledere i Kystvakten.

Norges Fiskarlag fikk på årets første arbeidsdag, onsdag 2. januar, besøkte av de 17 elevene i årets kull ved Kystvaktens kompetansesenter.

Besøket hos Fiskarlaget er en del av opplæringen til elevene som går på kystvaktens langkurs. Det første langkurset startet opp på KNM Tordenskjold på Haakonsvern i Bergen høsten 1997, for at kystvakten skulle kunne oppfylle kystvaktlovens intensjoner om håndhevelse av et trettitalls lover.

Skolesjef ved kystvaktens kompetansesenter, kommandørkaptein Endre Barane forteller at årets elevkull startet semesteret i september med undervisning innen et bredt spekter av emner de som ledere i Kystvakten må beherske. De har så langt vært innom strafferett og straffeprosess, forfatningsrett og spesiallover om havrett og sjørett, samt at de har avlagt eksamen innen jus og juridiske fag.

-Kullet har også skrevet og fremført semesteroppgave, vært i Oslo og besøkt Nasjonalt ID-senter, Utlendingsdirektoratet, Toll, Politiets Sikkerhetstjeneste, Økokrim, Kripos, Politidirektoratet og vært utplassert en uke hos politiet og tollvesenet, forteller kommandørkapteinen.

-Elevene sitt besøk på Norges Fiskarlag «hjemmebane» ved hovedkontoret i Trondheim er viktig for oss og våre kursdeltagere for å få inngående kjennskap om organisasjonen, sier Barane.

Det har i en årrekke vært slike besøk og generalsekretær Otto Gregussen presiserte også i sin velkomst til delegasjonen fra Kystvakten at det både er nyttig og viktig med denne typen relasjonsbygging og gjensidig informasjonsutveksling.

Bestillingen til Fiskarlaget er å gi elevkullet fra kystvaktens kompetansesenter en inngående orientering om Fiskarlagets rolle i ressursforvaltningen og hovedarbeidsområdene i organisasjonen, samt dagsaktuelle og større arbeidsområder som samarbeid med andre samfunnsområder som seismikknæringen, fokus på rent hav, Russlandssamarbeid og bistanden som Fiskarlaget gir til sine medlemmer.

Endre Barane sier besøket hos Norges Fiskarlag i Trondheim er viktig for langkurset og Kystvakten, fordi det i tillegg til gode orienteringer også er en anledning til å ta opp og diskutere felles utfordringer innen norsk fiskeriforvaltning.

Barane fikk ved avslutningen av dagen også en tommel opp fra Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen om at også neste kull av kystvaktens langkurselever er velkommen til å avlegge et tilsvarende besøk.