Fiskarlaget Nyheter

07.01.2019 09:00
Ny eksportrekord
Eksporttallene for 2018
Ny eksportrekord
Eksportprisen på fersk hel torsk hadde i snitt en vekst på 8 %
FOTO: Jan-Erik Indrestrand

Aldri før har sjømateksporten fra Norge vært større enn i 2018! 2,7 millioner tonn sjømat er en volumøkning på 4 %, mens verdien på eksporten økte med 5 %, til rekordhøye 99 milliarder kroner.

Dette tilsvarer 37 millioner måltid hver dag hele året!

Det er omtrent samme prosentmessige totalverdifordeling mellom havbruk og fiskeri fra 2017 til 2018, med henholdsvis 72 % totalverdi fra havbruk og 28 % fra fiskeri. Men tallene for fiskeri viser en fin økning på 4 % i verdi og 2 % i volum. 

– Selv om vi ikke passerte den magiske 100 milliarder-grensen har det vært et nytt godt år for norsk sjømateksport. Oppsummert var det både rekordhøy eksportverdi og rekordhøyt eksportvolum for norsk sjømat i 2018. Dette til tross for Brexit, handelskrig og andre utfordringer som har skapt uforutsigbarhet i verdensmarkedet. Sjømateksporten til EU-markedet har økt på grunn av lavere konkurranse og en gunstig valutasituasjon mot euroen. Vi ser en tilbakegang i sjømateksporten til Asia, som en følge av økt konkurranse og en fortsatt utfordrende markedsadgang til Kina, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd. 

Laks er den største arten målt i både volum og verdi. Norge har eksportert 1,1 million tonn laks for 67,8 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 5 prosent, mens verdien økte med 3,2 milliarder kroner eller 5 prosent fra 2017.

Hvitfisk

Torsk og hyse står for den tydeligste verdiøkningen på hvitfisk-siden, med prisøkningen som den vesentligste faktoren for verdiøkningen. Også sei har verdirekord. 

– Det var eksportrekord for både klippfisk og tørrfisk målt i verdi i 2018. Prisveksten på enkelte produkter av torsk og hyse har vært svært høy i 2018. Spesielt ser vi det for fersk og fryst hel, i tillegg til klippfisk og saltfisk. De norske produktene har en sterk posisjon i markeder som Portugal og Spania og det er en viktig driver i denne utviklingen, sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet Ingrid Kristine Pettersen. 

Prisvekst for klippfisk. Norge har eksportert 91 600 tonn klippfisk for 4,2 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 3 prosent, mens verdien økte med 180 millioner kroner eller 4 prosent fra 2017.

Sterk vekst for saltfisken. Norge har eksportert 29 000 tonn saltfisk for 1,4 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 3 prosent, mens verdien økte med 169 millioner kroner eller 13 prosent fra 2017.

Pelagisk

Makrell er den nest største arten innen fangstsektoren. Norge har eksportert 255 000 tonn makrell for 3,8 milliarder kroner i 2018. Det er en volumnedgang på 24 prosent, mens verdien falt med 300 millioner kroner eller 7 prosent fra 2017.

Lavere priser for sild i 2018. Norge har eksportert 292 000 tonn sild for 2,6 milliarder kroner i 2018. Volumet var på samme nivå som i 2017, mens verdien falt med 173 millioner kroner eller 6 prosent fra 2017.

Se alle tall og se Sjømatrådets infofilm om sjømateksporttallene her!