Fiskarlaget Nyheter

29.01.2019 17:05
Utsetter eierskapskrav
Lytter til næringen
Utsetter eierskapskrav
Leder Kjell Ingebrigtsen og nestleder Arild Aarvik (t.v.).
Foto: Jan-Erik Indrestrand

- Fiskeriministeren er lydhør for innspill fra næringen når han nå velger å utsette de nye eierskapskravene i åpen gruppe, som skulle tre i kraft fra første mars. Det sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) meldte tirsdag ettermiddag at det blir en ny utsettelse av eierskapskrav i åpen gruppe.

I en pressemelding sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik at han etter en ny vurdering og innspill fra næringen og organisasjonene har kommet til at de nye og strengere eierskapskravene ikke bør innføres fra 1. mars i år.

- Jeg vil nå først se hvordan innstrammingene vi allerede har gjort knyttet til kvoter vil slå ut. Jeg vil imidlertid følge utviklingen i fisket etter torsk i åpen gruppe nøye for å se om det blir behov for nye innstramminger i dette fisket fra neste år, sier Nesvik.

- Vi setter pris på at ministeren er tålmodig og søker å finne gode og balanserte løsninger for de ulike delene av fiskeriene, sier Ingebrigtsen.

Han imøteser den varslede prosessen i saken fra ministeren.

NFD viser i sin informasjon til at konsekvensen av det grepet som nå tas er at eierskapsreglene som ble innført fra 1. januar 2018 videreføres fram til utgangen av 2019 i alle fiskerier med åpen gruppe.

Departementet legger opp til at det i høringen av deltakerforskriften for 2020 vil bli gjort en vurdering av om det bør innføres strengere eierskapskrav i åpen gruppe i kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord. Denne høringen vil bli gjennomført av Fiskeridirektoratet høsten 2019.