Fiskarlaget Nyheter

14.03.2019 08:05
Snøkrabbe i juni?
Fartøy til tokt
Snøkrabbe i juni?
Snøkrabben er målet for det aktuelle toktet fra midten av juni

Havforskningsinstituttet (HI) ønsker å leie et fartøy i forbindelse med snøkrabbeundersøkelser i Barentshavet. Toktet skal foregå i juni og har søknadsfrist 28. mars.